Gå direkt till innehåll
321 studentbostäder i norra delen av Chalmersområdet får en efterlängtad renovering. Bild: Stiftelsen Chalmers Studenthem
321 studentbostäder i norra delen av Chalmersområdet får en efterlängtad renovering. Bild: Stiftelsen Chalmers Studenthem

Nyhet -

Det saknas 7000 studentbostäder i Göteborg

Av: Marie Louise Aaröe

Nu bygger Stiftelsen Chalmers Studenthem en mängd nya bostäder som ett av fyra strategiska mål - expansion och volymökning. Målsättningen är att alla aktörer som bygger studentbostäder i Göteborg skall uppnå 7000 nya studentbostäderna till 2026.

Målet för Chalmers tekniska högskola och för Göteborgs stad är att skapa attraktiva bostäder för studenter så att de efter studietiden stannar kvar i staden och arbetar inom det spännande teknikklustret som Göteborg erbjuder.

–Vi är en förhållandevis liten, prestigelös och effektiv organisation på Stiftelsen Chalmers Studenthem, berättar Åke Thunberg, projektchef på Stiftelsen Chalmers Studenthem.

Vi har många tuffa mål att klara av i vår organisation. Ett av dem är att bygga 1000 nya studentbostäder fram till 2021/2022. Vi påbörjade vår resa 2013 och nu 2019 är drygt 400 klara.

Det sist färdigställda och uppmärksammade, Gibraltar Guesthouse, omfattar 100 lägenheter och är vikta för internationella masterstudenter och forskare. Stiftelsen Chalmers Studenthem är i slutfasen av ett rotrenoveringsprojekt omfattande två byggnader från början av 60-talet omfattande drygt 300 små studentlägenheter.


Efterlängtad renovering

Studentlägenheterna på Krokslätt i södra delen av Chalmersområdet i området Emils borg byggdes i början 60-talet och består av 321 lägenheter på 18 kvadratmeter. De är alltså ganska små. Under 2003 och 2004 gjordes fasaderna iordning med tilläggsputs ovanpå tegelfasaderna. Samtidigt passade man på att bygga ut något. Nu är den stora ROT-renoveringen i stort sätt färdigställd.

–Vi håller själva i projekteringen, upphandlingar och byggledning med tillhörande handlingar och har delat upp projektet i drygt 10 delar som vi har lagt ut till olika entreprenörer som delentreprenader, berättar Åke Thunberg.

Stiftelsen Chalmers Studenthems förvaltning har själva skött samordningen under renoveringsskedet. En utmaning har varit att man renoverat utan att friställa lägenheterna. Med den stora bristen på studentbostäder har det annars varit omöjligt att evakuera ett så stort antal studenter. Självklart har det inneburit umbäranden för hyresgästerna, men man har försökt att exempelvis genomföra renoveringen av avloppen så snabbt som möjligt genom relining och på tider som passar studenterna bäst.

Angelägen byggentreprenad

–Det är två huskroppar med sammanlagt 321 bostäder med 17 våningsplan som vi renoverar, berättar Michael Day, platschef på Byggfram Entreprenad AB, som har snickerientreprenaden i projektet. I den första etappen byter vi tamburdörrar, badrumsdörrar och garderober. Med en arbetstakt på tre lägenheter per dag. Sammanlagt blir det 642 dörrar och garderober. Därutöver har vi bytt pentryn i 210 lägenheter, tre till fyra lägenheter per dag. Samt glaspartier på samtliga våningsplan.

–Vi började med projektet i maj 2018 och det blev klart i juli 2019. Det innebär en arbetstid på 13 månader. Att ha kvarboende hyresgäster under hela entreprenaden har varit en utmaning. Men vi har inte fått några större klagomål. Det svåra har också varit att inte kunna påbörja ett arbete utan att direkt också färdigställa. Därför har god organisation och tidsplan varit mycket viktig. Att befintliga byggnader får en uppdatering är självklart positivt för alla. Det är verkligen roligt att projektet har gått så bra, säger Michael Day.

Kommande planer för Stiftelsen Chalmers Studenthem

Utöver renovering av de drygt 300 befintliga lägenheterna planerar Stiftelsen att medverka till och att bygga följande nya studentbostäder;
42 nya lägenheter mellan Gibraltargatan 82 och Gibraltargatan 94, ett studenthotell med ett 70 tal rum vid Chalmersplatsen, ny exploatering med 450 lägenheter vid Chalmersplatsen, 300 lägenheter längst Gibraltarvallen samt 200 lägenheter nära Gibraltargatan och träningsanläggningen Fysiken vid Mossenområdet. Det är expansion på drygt 1000 studentbostäder utöver de redan färdigställda drygt 400 lägenheterna

Fakta:

Ombyggnad av studentlägenheter i Göteborg

Byggherre: Stiftelsen Chalmers Studenthem

Arkitekt: Tyréns AB

Byggentreprenör: Byggfram Entreprenad AB

//

https://www.svenskbyggtidning.se/

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör/Projektledning Sverige 070-4809715 Linkedin E-tidningar

We bring projects to stories

Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Stordåhd Kommunikation AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm