Gå direkt till innehåll
Innan själva målningen förbehandlas kablarna. Bild Pro Access
Innan själva målningen förbehandlas kablarna. Bild Pro Access

Nyhet -

Ett av Sveriges vackraste byggnadsverk målas om


När de lodräta hängkablarna på Högakustenbron ska målas om är det inget vanligt målningsjobb. Specialister på höghöjdsjobb blästrar och målar kablarna hängande i rep. Säkerhetstänkande, väder och luftfuktighet påverkar hur lång tid arbetet tar.

Av Lars-Olof Tandberg

Högakustenbron över Ångermanälven norr om Härnösand är 180 meter hög. Brons hängkablar på är utsatta för väder och vind och måste målas om med tio till femton års mellanrum.

– Vi gör återkommande inspektioner för att avgöra när det är dags för ommålning eller andra underhållsåtgärder. Inspektionerna har visat att det nu var dags att måla om de lodräta hängkablarna, säger John Löfgren som är projektledare på Trafikverket.

Målningsarbetet utförs av företaget Pro Access som är specialiserat på höghöjdsjobb.

– Det här projektet har goda förutsättningar för att jobba i rep. Huvudkabeln mellan brons pyloner är så kraftig att man kan gå på den. Vi fäster in oss i den och firar oss ner i rep längs de lodräta kablarna som ska målas, berättar Fredrik Nilsson som är vd på Pro Access.

Tvättning och blästring

Innan själva målningen förbehandlas kablarna. Övre delen tvättas för att få bort salter och annat, så att den nya färgen får fäste. Sedan målas direkt på befintlig färg. De sista tio metrarna närmast vägbanan slits mer på grund av bland annat vägsalt. Här blästras kabeln, får ny grundfärg och sedan ett ytlager av ny färg.

– Då vi hänger över vatten kan vi inte fristråleblästra, för att inte förorena vattnet. För att slippa klä in arbetsområdet med skyddsplast använder vi i stället vaccumblästring som är en helt dammfri metod.

En hylsa knäpps runt den vajer som ska blästras. En kompressor blåser upp luft och blästersand genom en slang till blästerhylsan. Vajern blästras och avfall från vajern och den använda blästersanden transporteras ner i en annan slang. Därefter separeras sand och avfall i olika behållare.

– Det gör att vi kan återanvända blästersanden ett antal gånger. Till slut blir den för rund och måste bytas.

Viktigt välja rätt färg

Själva målningen sker med pensel. Sprutmålning är inget alternativ med tanke på bro och bilar nedanför, och eftersom det inte är några större ytor lämpar det sig inte heller för roller.

Färgens sammansättning beror på vilket material som ska målas, vilken miljö det är och vilka hållbarhetskrav som ställs.

– I det här fallet är det en vajer som ska målas. Den är elastisk och kan röra sig upp till två procent. Hade vi använt en vanlig epoxyfärg med härdare hade den spruckit ganska omgående.

I samband med färgleverantören tar Pro Access fram rätt färg för varje projekt. Ett färgprogram räknar ut tjocklek på varje lager, hur många lager det ska vara med mera.

– Vi har även en egen målningsexpert i företaget. Över huvud taget kräver den här typen av jobb hög specialkompetens. Klättringen är bara en åtkomstmetod. Yrkeskunnandet är det vi lever på, understryker Fredrik Nilsson.

Väder och vind

Väder, vind och luftfuktighet är faktorer som påverkar när arbetet kan utföras. Pro Access har egna väderstationer som mäter luftfuktigheten.

– Om vi målar när det är för hög luftfuktighet binder vi in fukt i färgen och det kan göra att vajern rostar. Då är det bara att vänta till det är rätt luftfuktighet. Här är det viktigt att man inte stressar utan låter det ta den tid det tar.

Under målningsarbetet är bron avstängd på ena sidan. Trafiken delar på de återstående två körfälten. Det görs dels av säkerhetsskäl för personalen, dels för att få plats med utrustning, containrar och byggbodar. Det är även en säkerhetsåtgärd i fall någon av reparbetarna mot förmodan skulle tappa något.

– Fast den risken är minimal. Vi anpassar alltid metod och utrustning efter förutsättningarna. Vi använder små pytsar med bra lock, för att undvika spill. All utrustning – verktyg, pytsar och penslar sitter fast i linor, understryker Fredrik Nilsson.

Att jobba hängande i rep

Att utföra sitt dagliga jobb hängande i rep högt upp i en 182 meter hög bro är ett ovanligt sätt att utföra sitt dagliga arbete. Hur ska man vara funtad för att klara det?

– Faktum är att de flesta skulle kunna jobba i rep. I början anställde vi klättrare, men det gör vi inte längre. Vi har insett att det är viktigare att de vi anställer har yrkeskunnande. Att klättra kan vi lära dom.

Pro Access har egna utbildningar för reparbete. Där ligger fokus bland annat på att ha säkra rutiner och kvalitetssäkring av utrustning.

– Det händer att en del som vi utbildar är höjdrädda. Men när de väl litar på utrustningen och att det finns ett system som skyddar dom, släpper rädslan efter ett tag. Det viktiga är att man inte tappar respekten för höjden. Då blir det farligt, konstaterar Fredrik Nilsson.

Säkerhet och kompetens

Byggherren Trafikverket och totalentreprenören Svevia har lagt stor vikt vid att göra ett bra förarbete. Det är extra viktigt vid den här typen av jobb.

– Det här är ett riskfyllt projekt eftersom det sker på hög höjd. Avgörande är att de som utför arbetet har rätt kompetens och att hela tiden göra riskbedömningar och att följa rutiner. Dessutom har räddningstjänsten haft räddningsövningar för att vara beredda om något skulle hända, berättar John Löfgren.

Arbetet med ommålningen görs från vår till höst. I år ska ena sidan av bron vara klar. Därefter blir det uppehåll under vintern och så målas andra sidan nästa år.

– Vi siktar på att vara klara hösten 2020, om väder och vind står oss bi, säger John Löfgren.

FAKTA I KORTHET

Underhåll av Högakustenbron

Tidplan: maj 2019-oktober 2020

Byggherre: Trafikverket

Totalentreprenör: Svevia

Kostnad: 15 Mkr

//

https://www.dagensinfrastruktur.se/

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör/Projektledning Sverige 070-4809715 Linkedin E-tidningar

We bring projects to stories

Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Stordåhd Kommunikation AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm