Gå direkt till innehåll
Hållbart resande var fokus på SveParks konferens i Helsingborg. Elektrifieringen och el-laddningen kräver organiserade parkeringsplatser, menar Sveparks ordförande Stefan Carlbaum Jonsson och Lena Karlsson, vd på SvePark. Foto: Kim Hall
Hållbart resande var fokus på SveParks konferens i Helsingborg. Elektrifieringen och el-laddningen kräver organiserade parkeringsplatser, menar Sveparks ordförande Stefan Carlbaum Jonsson och Lena Karlsson, vd på SvePark. Foto: Kim Hall

Nyhet -

Hållbart resande i fokus på SvePark

Av Kim Hall

Parkeringsbranschen växer och ändå kommer parkeringen sist i stadsbyggnadsplaneringen. I takt med att ytan blir en bristvara när städerna förtätas byggs det mobilitetshus där det egna bilägandet ersätts med tillgång till ändamålsenliga fordon för stunden. Gamla parkeringshus byggs på med ytterligare våningsplan samtidigt som bristen på underhåll i de gamla parkeringshusen ökar.

Bilister leds in via digitala skyltar till de helautomatiserade parkeringshusen där registreringsskylten blir ett av flera betalningssätt. Samtidigt som parkeringshusen effektiviseras med smarta lösningar och utökar servicen med solpaneler på taket som förser laddstolpar för el- och hybridbilar med el, måste vi tänka ännu mer klimatsmart.

Klimatsmarta lösningar, digitalisering, effektivisering och fullservice men framför allt FN:s elfte klimatmål - Hållbara städer och samhällen - var några av de ämnen som diskuterades på SvePark-konferensen den 22-24 september i Helsingborg.

Föreningen har funnits i 40 år och arrangerat konferenser i 25 år på olika platser runt om i Sverige. Pandemin gjorde att den årliga konferensen fick skjutas från årsmötet i maj till september. 2022 äger konferensen rum den 30 maj till 1 juni i Gävle.

– Det finns ingenting som tyder på att bilinnehavet kommer att minska. Risken är att stadsbyggnadsplanerarna planerar utifrån något som inte är verklighet. Man måste skilja på bilinnehav och bilåkande. Privatleasing öppnar möjligheten för jättemånga att köra med egen bil. Med ökad e-handel parkerar många bud utanför portar för att lämna paket och hindrar övrig trafik. Parkering är inte bara en fråga om fordon utan även elsparkcyklar, elcyklar, lådcyklar med mera. Vi i parkeringsbranschen befinner oss i brytningstider där bilar blir mer tillgängliga. Funderar vi inte på om vi verkligen gör rätt saker nu kan det bli stora problem i framtiden, säger Lena Karlsson, vd på SvePark.

//

Not. Svensk Byggtidning kommer i nr 5 2021 publicera en större artikel där vi kommer att summera konferensen.

//

https://www.svenskbyggtidning....

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör/Projektledning Sverige 070-4809715 Linkedin E-tidningar

We bring projects to stories

Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Stordåhd Kommunikation AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm