Gå direkt till innehåll
Högdalenverket har en viktig funktion för att utvinna energi ur avfall som inte materialåtervinns. Foto: Hans Ekestang
Högdalenverket har en viktig funktion för att utvinna energi ur avfall som inte materialåtervinns. Foto: Hans Ekestang

Nyhet -

Kraftvärmeverket i Högdalen uppgraderas för att säkra Stockholms energiåtervinning

Av Kjell Arne Larsson

De två äldsta pannorna i kraftvärmeverket i Högdalen i Stockholm ska bytas ut. De togs i drift 1970 och har uppgraderats genom årens lopp. Men nu är det dags att bygga nytt. En ny panna med större kapacitet ska byggas på samma plats i verket, medan övriga pannor fortfarande är i drift.

Högdalenverket är ett av Stockholm Exergis kraftvärmeverk. Här produceras värme till Stockholms fjärrvärmenät och el. Verket har en viktig funktion i att återvinna energi ur avfall som inte materialåtervinns.

Teknisk uppgradering

Nu ska de två äldsta pannorna, som togs i drift 1970, bytas ut. Dessa pannor, P1 och P2, kommer nu att ersättas med en ny panna som byggs på den plats i verket där P1 står idag. Den nya pannan innebär också en teknisk uppgradering av fjärrvärmeproduktionen med högre verkningsgrad och ännu bättre miljöprestanda.

– Det blir en ny rostereldad ångpanna med torr rening. Samtidigt ser vi till att använda den gemensamma våta rökgasreningen som är kvar, samt turbiner, kondensatsystem och alla gemensamma system då vi inte bygger om hela anläggningen, berättar Tomas Nilsson som är projektledare för uppgraderingen på Högdalenverket.

– Det mest komplexa med projektet är att vi så sent som möjligt river en panna och bygger en ny på samma plats, samtidigt som vi har en annan panna i drift precis intill, förklarar Tomas.

Samma plats

En fördel med att bygga den nya pannan på samma plats är alltså att man kan koppla den direkt till de gemensamma system som används av pannorna idag. En annan fördel är att produktionen kan fortgå under byggtiden. Under byggnationen kommer fyra av fem avfallseldade pannor att vara i drift. Det måste de vara för att Stockholm Exergi ska kunna ta hand om det avfall som kommer in.

– Vi kommer att fortsätta ta emot ungefär samma mängd avfallsbränsle som tidigare. Stockholm Exergi behandlar en stor del av Stockholmsregionens hushållsavfall. Under projektets gång kommer vi att behålla den kapacitet som behövs, säger Tomas.

Den nya pannan för med sig en rad positiva uppgraderingar.

– Vi förbättrar både förbrännings- och miljöprestandan med den här nya anläggningen. Förbränningskapaciteten ökar något men framför allt kan vi förbättra miljöprestandan och speciellt sänka NOx-utsläppen, säger Tomas Nilsson.

Projektet innebär en modernisering av verket och är en investering i mångmiljonklassen. För Stockholm Exergi är det en viktig investering för att kunna bibehålla behandlingskapaciteten för regionens avfall. Förberedande installationer sker nu för att kunna starta arbetet på plats nästa år. Rivningen startar i april 2019 efter den kommande värmesäsongen. Pannleverantören etablerar sig i augusti nästa år.

Om energiåtervinning

Stockholm Exergi använder avfallsbaserade bränslen för att skapa värme och el, och för att ta bort miljögifter från kretsloppet. Det är en viktig samhällsuppgift som kräver avancerad och omfattande rening. I Högdalenverket utvinns energi ur det som blir över när stockholmarna har sorterat ut material som glas, tidningar, förpackningar och plast ur sina soppåsar och ur avfall från lokala verksamheter.

I Högdalenverket energiåtervanns 500000 ton hushållsavfall och 400000 ton verksamhetsavfall under 2017. Det gav värme motsvarande årsförbrukningen för 240000 lägenheter.

Tidplan för ny panna i Högdalenverket

Investeringsbeslutet togs av Stockholm Exergis styrelse i juni 2018. P1 tas ur drift och rivning inleds under våren 2019. Den nya pannan byggs på samma plats under 2019/2020. P2 stoppas och provdrift av den nya pannan inleds hösten 2020. År 2021 väntas den nya pannan vara i ordinarie drift och P2 kan rivas.

//

https://www.nordiskaprojekt.se/

https://www.byggastockholm.se/

http://issuu.com/b2bnyheter.se/stacks

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör/Projektledning Sverige 070-4809715 Linkedin E-tidningar

We bring projects to stories

Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Stordåhd Kommunikation AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm