Skip to main content

Lingenässkolan första skolbygget på 40 år

Nyhet   •   Aug 26, 2019 14:48 CEST

Lingenässkolan är Kristianstads första nybyggda skola på 40 år och blir en skola för cirka 800 elever årskurs F-6 samt 150 personal. Byggnaden uppförs enligt Miljöbyggnad Silver. Bild: Kristianstad kommun

Av Kim Hall

När sommarlovet är över och skolorna börjar igen invigs Lingenässkolan, Kristianstads första nybyggda skola på 40 år. Skolan består av åtta sammanhängande byggnader som ska ge plats åt cirka 800 elever årskurs F-6 och 150 personal.

I de åtta huvuddelarna inryms lektionssalar, fritidsverksamhet, matsalar, storkök, slöjdsalar, idrottshall och andra utrymmen. Skolan har även en anpassad del för särskoleverksamhet med separata entréer för elever med autismspektrumtillstånd samt egen inhängd skolgård.

Själva byggnationen startade i juni 2017 med en beräknad byggtid på 25 månader och med beräknad inflyttning under sommaren 2019. Nu är skolbyggnaderna besiktigade och Kristianstad kommun förbereder officiell invigning lagom till skolstart.

Projektet som omfattade 13 300 kvadratmeter utfördes som utförandeentreprenad. Horisont Arkitekter har ritat skolan och Thage i Skåne har varit generalentreprenör. Skolan ligger cirka 1000 meter från ett Natura 2000-området.

– Byggnaderna hänger ihop som ett nav med en entrédel och två likadana satelliter på baksidan med låg- och mellanstadiedel. Söder om entrébyggnaden ligger matsalen, slöjdsalar, storkök kopplad till en fullskalig sporthall. På norra sidan finns administrationsdelen, särskolan för barn med autism, förklarar Torbjörn Gustafson, projektledare i Kristianstads kommun.

Näsby fält är ett bostadsområde som växer. Istället för att skolorna är utspridda samlas fyra skolenheter till den nya Lingenässkolan som då blir en F-9 skola. Kommunen har planer på att bygga till en av dessa skolors, Fröknegårdsskolan, F-3-avdelning. Gamlegårdsskolan rivs för att ge plats åt en ny förskola i framtiden. Näsby skola, som tidigare hade AMU-utbildningar, ligger i industriområde och ingår i en äldre detaljplan där skolor inte tillåts. Särskolan och Träningsskolan flyttar som sagt in i nya Lingenässkolan.

– Särskoleeleverna är först med att flytta in. Därefter kommer övriga elever. De yngsta eleverna F-3 håller till på plan ett medan de äldre eleverna är på plan två i huvudsak. Rasterna är schemalagda så att eleverna inte kolliderar åldersmässigt, säger Torbjörn Gustafson.

Byggnaden uppförs enligt Miljöbyggnad Silver. Det blir solceller på tvåvåningsbyggnaderna som kommer att ge ett bidrag med ca 45 kilowatt el vardera.

– Byggnaden består genomgående av betongkonstruktion och stålreglar i yttervägg för särskolan. Särskolan har trästomme i takkonstruktionen medan den delen för F-6 har stålpelare och balkar med trp-plåt i takuppbyggnaden. Matsalsdelen och sporthallen har fribärande plåt. I entrédelen är både bjälklag och väggar platsgjutna. Övriga väggkonstruktioner består av prefabricerad betong med tegelfasad eller målade i olika kulörer för varje byggnadsdel. Idrottshallen är beklädd med mineritskivor. Invändigt har golven linoleummattor, plastmatta i våtutrymmen och mycket klinker. Målade väggar. Inredningen har fast i huvudsak, förklarar Lars Byberg, arbetschef på Thages i Skåne.

./.

Fakta:

Lingenässkolan F-6 skola i Näsby Kristianstad

Byggperiod: juni 2017 - juni 2019

Byggherre: Kristianstad Kommun

Generalentreprenör: Thage i Skåne

Arkitekt: Horisont Arkitekter

//

https://www.svenskbyggtidning.se/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.