Gå direkt till innehåll
Andreas Holmgren, hållbarhetschef på Byggfirman Otto Magnusson, redogjorde för LFM30. 170 är anslutna varav 39 byggherrar har påbörjat projekt i syfte att bygga i Malmö senast 2030. Bild: Byggfirman Otto Magnusson
Andreas Holmgren, hållbarhetschef på Byggfirman Otto Magnusson, redogjorde för LFM30. 170 är anslutna varav 39 byggherrar har påbörjat projekt i syfte att bygga i Malmö senast 2030. Bild: Byggfirman Otto Magnusson

Nyhet -

Parkeringshusen står inför en brytningstid


Av Kim Hall

Parkeringsbranschen växer och ändå hamnar parkeringshusen sist i stadsbyggnadsplaneringen. I takt med att städer förtätar blir mobilitetshus ofta lösningen där det egna ägandet ersätts med tillgång till ändamålsenliga fordon för stunden. Men parkering är inte bara en fråga om bilar utan även elsparkcyklar, elcyklar, lådcyklar och traditionella cyklar. Samtidigt byggs äldre parkeringshus om och till med våningsplan för att möta det ökade parkeringsbehovet i tätorten.

– Vi befinner oss i en brytningstid där vi måste fundera på om vi gör rätt och riktiga saker. Vi måste bygga så att vi kan omvandla parkeringshus till att även inrymma andra ändamål. Parkeringshus som byggdes på 1960 och -70-talet måste vi fundera på om de håller för påbyggnation och ny digital teknik. Det är en mängd faktorer som inverkar, säger Lena Karlsson, vd på SvePark.

Tillsammans med SveParks ordförande Stefan Carlbaum Jonsson inledde Lena Karlsson den årliga konferensen som i år hade temat ”Den hållbara resan” och som belyste hållbara förändringar för att möta FN:s elfte klimatmål – Hållbara städer och samhällen.

Föreningen SvePark har funnits i 40 år och har arrangerat konferenser i 25 år på olika platser i Sverige. Konferensen ”Den hållbara resan” hölls i Helsingborg den 22-24 september 2021 där sammanlagt 215 personer och 19 utställare deltog. Pandemin gjorde att årsmötet fick hållas digitalt i maj. År 2022 hålls konferensen med årsmöte i Gävle den 30 maj till 1 juni.

– Antalet fordon kommer inte att minskas i framtiden, tvärt om. Man måste skilja på bilinnehav och bilåkande, Privatleasing har öppnat möjlighet för fler att köra med ”egen” bil samtidigt som bilpooler, lådcykelpooler och elcyklar samt elscooter gör det möjligt för många fler att förflytta sig. Ska vi klara av att hantera en sådan utveckling måste vi organisera oss, säger Lena Karlsson.

Parkeringshus som byggdes på 1960- och 70-talet lever inte upp till dagens moderna och högteknologiska samhälle. Här har stadsbyggnadsplanerarna något att jobba med när nya bostadsområden planeras och tätorter ska förtätas. Ändå hamnar parkeringshusen sist på dagordningen. Detta vill SvePark ändra på.

Christian Orsing, kommunalråd i Helsingborg samt före detta polis talade om Helsingborg som en starkt växande stad och där ordning och reda i trafiken blev en viktig del i stadsplaneringen. Med HH-färjeförbindelse till Danmark och närhet till E6 och E4 samt E22 är Helsingborg en viktig hub.

– Lätt att göra rätt var det vi i Helsingborg jobbade med. Bilen är ett nödvändigt redskap, därför reviderade vi vår parkeringsnorm för att få ett bättre flöde. Det går inte att förlita sig på tidigare parkeringsplatser, säger Christian Orsing.

Margareta Friman, professor och prorektor vid Karlstad universitet, talade om framtidens hållbara mobilitet där kollektivtrafiken kommer fortsatt att vara integrerad med elscooter, bilpooler och lådcyklar. Samtidigt påtalade hon att det är långt kvar till helt självkörande bilar. Olyckor som har inträffat tala emot helt självkörande fordon.

– Vi är på väg mot en elbilsboom. Idag finns 270 000 elbilar och 2030 räknar man med att det kommer att finnas 2.5 miljoner elbilar. Det betyder att laddinfrastrukturen måste byggas ut. Utmaningen är inte energi utan det är effekten. Elnäten är för trånga. För att elsystemet inte ska bli en bromskloss måste vi installera smart laddningssystem som inte tömmer all el när effekttopparna är som högst, säger Simon Lundqvist, civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning mot bland annat energi från KTH och arbetar idag på Power Circle.

Andreas Holmgren, hållbarhetschef på Byggfirman Otto Magnusson, redogjorde för LFM30 där 170 anslutna varav 39 byggherrar tillsammans har utformat delmål i att påbörja ett projekt i syfte att bygga klimatneutralt för allt i geografi Malmö senast 2030.

– Just nu är vi inne i en implementeringsprocess. Vi har byggherrar som redan nu bygger kostnadseffektivt och under CO2e målgränsvärde, där Parkering Malmö är en referens. Tillsammans har vi möjlighet att göra väldigt mycket på kort tid, säger Andreas Holmgren.

Annika Fernlund, fastighetsutvecklare på Parkering Malmö, berättade om hur politikerna gav dem i uppdrag att utreda om parkeringsbolaget kan bli mobilitetsbolag och att de med LFM30 klustret kunde bygga anläggningar med klimatneutrala lösningar i stadsrummet.

– Vi förvaltar 35 000 parkeringsplatser i Malmö. Om vi kan få våra kunder att låna ut sin bil behöver vi inte ha så många bilpooler. Genom att ladda ner en app kan du lätt låna ut din bil till någon som behöver och samtidigt tjäna pengar på det, säger Annika Fernlund.

Katarina Björnsdotter, regionchef på Sydsvenska Handelskammaren, talade om den hållbara resan i Öresundsregionen, där Öresundsbron, som lär vara slutbetald 2033 och Fehmarnbelt bron som beräknas invigas 2028-2030, kommer att betyda enormt mycket för både den svenska och danska infrastrukturen och utvecklingen. Här har Max IV och ESS i Lund också stor betydelse för utvecklingen.

– 6 000 internationella forskare och 40 000 människor kommer att bo i Brunshög i Lund. Vi i sydsverige producerar 33 procent el själva men vi betalar flera 100 procent av elpriset på grund av att vi har sämst elkapacitet. Problemet är att vi får inte ner elen från norra Sverige till Skåne i söder. Danskarna bygger infrastruktur för 200 miljarder kronor. Här måste vi i Sverige hänga med om vår infrastruktur ska hålla, säger Katarina Björnsdotter.

Jessica Alenius, vice VD på Bil Sweden, talade om fordonsindustrins stora omställning med elektrifiering, automatisering som stegvis går mot självkörande bilar samt bildelning.

– En bil står stilla mer än 90 procent av tiden. Enligt en enkät ställd till BIL Swedens medlemsföretag så bedömer 2 av 3 företag att de kommer att ha bildelningstjänster inom fem år. 82 procent bedömer att det kommer finnas självkörande fordon i kommersiell drift i Sverige inom tio år, på bland annat flygplatser och inom gruvindustrin, säger Jessica Alenius.

Under pandemin har bilindustrin fokuserat på elektrifieringen. Batteripriserna har minskats med 85 procent sedan 2010, batterierna är effektivare och bättre packade vilket har gjort att räckvidden har ökat. Globalt sett har elektrifieringen tagit fart mer än på andra platser, det är framför allt Norden, USA, Kanada, Väst Europa och Kina.

– 2025 beräknas priset på laddbara bilar vara i paritet med fossildrivna fordon. År 2020 hade Sverige 32 procent laddbara bilar som andel av nybilsregistreringarna och hittills i år är andelen över 40 procent. Norge har 83 procent och Island 44 procent. 2030 ska transportsektorn minska sina utsläpp med 70 procent. Vi bedömer att 80 procent av nybilsregistreringarna kan vara laddbara bilar i Sverige, men då krävs det utbyggnad av laddinfrastruktur och effektiva styrmedel. Omställning av personbilsflottan tar tid, konstaterar Jessica Alenius och tillägger att fram till 2040 kommer bilen fortfarande vara dominerande transportmedlet i samhället.

Fredrik Gustafsson och Kristin Reklev på Arvato hade kartlagt de nordiska konsumenternas betal- och parkeringsreferenser. 800 kunder i Sverige, Norge, Finland och Danmark hade besvarat frågan hur de parkerar idag och 47 bolag hur de ser på parkering. 30 procent av de tillfrågade svarade att det var stor sannolikhet att de skulle byta bil inom tre år.

– I Sverige är Easypark störst tätt följt av Parkster. De flesta betalar sin parkering med kort eller app. Det var inte så många som kände till kameralösningsparkering. Swish eller Wips, som det heter på norska, används mycket men att 20-30 procent i Norge ville få ut parkeringsavgiften på faktura för att få en översiktsbild, säger Fredrik Gustafsson.

ANPR (Advanced Registered Nurse Practitioner) är ganska stort i Norge och är på frammarsch i Sverige. ARNP är en kamerateknologi som kommer att få stor betydelse i framtiden och där man kan lägga till tjänster som exempelvis laddning av elbil.

– Applikation, pris och ANPR och laddning kommer starkt. Frågan är vilka tilläggstjänster blir viktiga i framtiden, frågar Kristin Reklev publiken.

Det finns ingenting som tyder på att bilinnehavet kommer att minska. Med SveParks konferens har frågan om hållbart resande väckts och förhoppningen är stadsbyggnadsplanerarna ni kommer att planera för en infrastruktur där parkeringshus blir en viktig del av framtidens smarta och hållbara städer.

– Diskussionen fortsätter säkert nästa år när Sveparks konferens är i Gävle 30 maj – 1 juni, tillägger Lena Karlsson som redan nu planerar inför nästa kongress.

//

https://svepark.se/

https://www.svenskbyggtidning....

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör/Projektledning Sverige 070-4809715 Linkedin E-tidningar

We bring projects to stories

Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Stordåhd Kommunikation AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm