Gå direkt till innehåll
Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen. Bild: Svenska Stadsnätsföreningen
Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen. Bild: Svenska Stadsnätsföreningen

Nyhet -

Stadsnäten planerar en fortsatt hög investeringstakt under 2019

Av Annika Wihlborg

Sett ur ett europeiskt perspektiv så är den svenska fiberutvecklingen minst sagt anmärkningsvärd. Få om ens något annat europeiskt land kan matcha svenskarnas starka efterfrågan på snabb fiberuppkoppling. Det avspeglar sig förstås även i stadsnätens investeringsplaner.

– Stadsnäten har tillsammans investerat drygt 4 miljarder kronor per år de senaste åren. Många stadsnät fokuserar stora delar av sina investeringar på att ansluta villahushåll till fibernätet. Under 2018 har drygt 100 000 villahushåll kopplats upp. För att kunna uppnå det nationella bredbandsmålet krävs dock ett tydligt nationellt stöd till landsbygden. För att nå det nationella bredbandsmålet krävs dels ett utökat ekonomiskt stöd och dels en ökad styrning av utbyggnaden på landsbygden. Den kan inte enbart baseras på frivilliga insatser från byalag och liknande, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

– Det har tyvärr spridits en bild av att hela bredbandsbranschen bromsar sin investeringstakt, men det stämmer inte. De kommunala stadsnäten gräver för fullt runt om i landet och var sammantaget den aktör som anslöt flest under förra året, både i tätort och på landsbygd, säger Mikael Ek.

Stort fokus på förtätning av befintliga bredbandsnät

Enligt undersökningen från Svenska Stadsnätsföreningen planerade de kommunalt ägda stadsnäten att investera drygt 4,1 miljarder kronor i fiberutbyggnad under 2018. Störst fokus låg under året på utbyggnad på landsbygden samt förtätning av stadsnätens befintliga bredbandsnät.

Som riktmärke för investeringarna har stadsnäten regeringens bredbandsstrategi, vars målsättning är att samtliga invånare i Sverige ska ha tillgång till en tillräckligt bra bredbandsuppkoppling för att de ska kunna ta del av det digitaliserade samhällets tjänster och utbud. 95 procent av hushållen ska ha tillgång till en uppkopplingshastighet på minst 100 mbit per sekund.

//

https://www.dagensinfrastruktur.se/

http://issuu.com/b2bnyheter.se/stacks

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör/Projektledning Sverige 070-4809715 Linkedin E-tidningar

We bring projects to stories

Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Stordåhd Kommunikation AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm