Gå direkt till innehåll
– Våra forskningsteman har växt fram efter behov och de täcker nu hela kedjan inom e-mobility, berättar Linda Olofsson, direktör för Swedish Electromobility Centre.
– Våra forskningsteman har växt fram efter behov och de täcker nu hela kedjan inom e-mobility, berättar Linda Olofsson, direktör för Swedish Electromobility Centre.

Nyhet -

Swedish Electromobility Centre – stöder forskning bland annat om elektrifiering av godstransporter – presenteras under eComExpo


Av Kjell-Arne Larsson

Forskning – och i synnerhet tillämpad forskning – är helt nödvändig för att elektrifieringen av den tunga transportsektorn ska klara de tekniska utmaningarna. I Sverige genomförs en rad forskningsprojekt där företag som Volvo, Scania, Vattenfall och ABB samarbetar med akademien, för att utveckla allt från batterier, till fordon, laddning, samverkan med elnäten och hela transportinfrastrukturen.

Linda Olofsson som direktör för Swedish Electromobility Centre tillhör raden av key note speakers och hon tar upp den forskning som initieras av och finansieras genom Electromobility Centre.

Tack vare forskning, nätverkande och kommunikation bidrar inte minst Swedish Electromobility Centre till ökad kunskap inom e-mobility. Bland annat finansieras doktorander, men även seniora forskare och större projekt, där i samtliga fall industripartners ingår.

Centrets verksamhet omfattar både elbilar och andra landbaserade transportslag, men även elektrifiering av sjö- och luftburna transporter.

Swedish Electromobility Centre har funnits sedan 2007 och finansieras av Energimyndigheten, akademien och industripartners. Akademin utgörs av Chalmers och KTH samt universiteten i Uppsala, Linköping och Lund.

SEC har en plattform med fem temaområden:

* Systemstudier och metoder
• Elmotorer, drivsystem och laddning
• Energilagring
• E-mobilitet i samhället
• Interaktioner mellan fordonen och elnätet

– Teman har växt fram efter behov och de täcker nu hela kedjan inom e-mobility, berättar Linda Olofsson, direktör för Swedish Electromobility Centre.

Forskningen berör därmed allt från tillverkning av batterier och elfordon till hela transportinfrastrukturen och samverkan med elnäten. Inom plattformen arbetar forskarna både på djupet – i temagruppernas projekt – och på bredden i korstematiska projekt samt under de möten där forskare från alla temaområden träffas.

Inom systemstudier och metoder pågår bl.a. ett projekt om hur laddningsstationer bäst ska utplaceras och vilken information som behöver utbytas mellan elbilarna och laddarna. För att svara på dessa frågor används AI-baserade algoritmer. Inom området elmotorer bedrivs forskning bl.a. om hur motorer ska kunna tillverkas utan att använda sällsynta jordartsmetaller. Forskning bedrivs också om förutsättningarna för elektrifierade godstransporter, livscykeln för litium-jon-batterier, återvinning, supersnabb-laddning, förbättrad motor/drivlina i elfordon för högre verkningsgrad och lägre kostnader, med flera projekt. Idag pågår ett 40-tal forskningsprojekt.

Swedish Electromobility Centre driver också ett doktorandnätverk, dit man värvar blivande doktorander som tar fasta på forskningsmöjligheter inom e-mobility. Dessa doktorander finansieras av SEC.

– Vi tar in och stöttar doktorander och engagerar våra partnerföretag i forskningen, fortsätter Linda Olofsson.

Centret finansierar också det globala nyhetsbrevet OmEV som förmedlar nyheter inom hela branschen. OmEV publicerar även trender och analyser. Dessutom sänds en podcast om e-mobility.

Swedish Electromobility Centre arrangerar konferenser och seminarier. En av de öppna konferenserna är ”Roads to the Future” 26 oktober, med temat ”Charging from all perspectives”.

//

Mediapartner (EcomExpo)

https://www.dagensinfrastruktur.se/

//

Debatt, utbildning och inspiration kring en av våra största samhällsfrågor; startpunkten för elektrifieringen av transportsektorn

https://ecomexpo.se/

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör / Projektledning 0704809715