Gå direkt till innehåll
Andreas Johansson är Tekniska verkens projektledare.
Andreas Johansson är Tekniska verkens projektledare.

Nyhet -

Toyotas truckfabrik i Mjölby byter från fossil gasol till flytande biogas i måleriet

Tekniska verken i Linköping ska förse Toyotas truckfabrik i Mjölby med flytande biogas till företagets måleriverksamhet. En helt ny distributionsanläggning för biogas håller på att byggas i anslutning till fabriken och efter sommaren 2019 ska leveranserna inledas.

Av Gösta Löfström

Bakgrunden är att Toyota Material Handling ska övergå till flytande biogas istället för den fossila gasol som idag används som bränsle för att driva tork- och härdugnar i pulverlackerings-måleriet.

Tekniska verken i Linköping producerar redan idag 125 GWh biogas ur olika organiska restprodukter, främst från hushållens matavfallspåsar och från slakteriavfall. Gasproduktionen sker vid en anläggning söder om E4 i Linköping som byggdes redan i slutet av 1990-talet. Parallellt med satsningen i Mjölby, kompletteras nu anläggningen i Linköping med en helt ny anläggningsdel för produktion av flytande biogas.

Biogasen från Tekniska verken levereras idag som komprimerad biogas (CBG) till ett antal publika tankstationer som ägs av dotterbolaget Svensk Biogas och till bussdepåer i Linköping, Norrköping, Västervik och Motala. Bussdepån i Linköping liksom de publika mackarna inom Linköpings stad är anslutna via ett lokalt eget gasnät.

Levereras i olika former

Biogasen till Toyota kommer att levereras i tankbil till Mjölby. Flytande biogas (LBG, liquefied biogas, är biogas nedkyld till cirka minus 163 grader Celsius). Distributionsanläggningen byggs på det nya industriområdet Lundby i Mjölby i direkt anslutning till Toyotas truckfabrik, där årligen fler än 85 000 truckar tillverkas.

Andreas Johansson, som är Tekniska verkens projektledare för bland annat satsningen i Mjölby, beskriver den planerade processen:

–Anläggningen består av en lagringstank för flytande biogas (LBG), förångare samt byggnader för processutrustning. Från anläggningen leds gasen till lågtrycksförångare, där gasen övergår från flytande form till gasfas och leds i en markförlagd gasledning till den näraliggande Toyota-fabriken.

Men det är inte bara truckfabriken som kommer att förses med biogas från den nya anläggningen.

–För tankning av tunga fordon pumpas den flytande gasen från tanken till fordon som har egen tank för flytande gas, berättar Andreas Johansson. För fordon som tankar konventionell komprimerad biogas (CBG) används en högtryckspump som tar den flytande gasen från tanken och via en högtrycksförångare som omvandlar den flytande gasen till gasform vid 300 bar in till ett buffertlager (gasfas) och vidare ut till fordon. Det gäller främst personbilar men även tunga fordon som kan tanka CBG.

Samarbete för resurseffektivitet

Första leveransen av biogas till Toyotas fabrik i Mjölby beräknas ske efter sommaren 2019. Avtalet sträcker sig över tio år och omfattar upp till 25 GWh biogas per år, vilket räcker för tillverkning av fler än 130 000 truckar om året hos Toyota.

Samarbetet med Toyota beskrivs som ett mycket viktigt steg i Tekniska verkens vision att tillsammans med sina kunder bygga ”världens mest resurseffektiva region”. Utöver att ersätta gasolen i produktionen ska Toyota och Tekniska verkens dotterbolag Svensk Biogas samarbeta för att utvärdera möjligheterna till gradvis omställning till flytande biogas istället för fossilt fordonsbränsle för tunga transporter till och från anläggningen i Mjölby.

//

http://issuu.com/b2bnyheter.se/stacks

https://www.nordiskaprojekt.se/

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör/Projektledning Sverige 070-4809715 Linkedin E-tidningar

We bring projects to stories

Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Stordåhd Kommunikation AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm