Gå direkt till innehåll
–Vi har gjort en bred rapport om vad transportsektorn står inför och vart den är på väg, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef vid Transportföretagen.
–Vi har gjort en bred rapport om vad transportsektorn står inför och vart den är på väg, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef vid Transportföretagen.

Nyhet -

Transportföretagen visar sitt pågående stora skifte

Automatisering, elektrifiering och förnybara drivmedel. Det är några av ingredienserna i ”Transportskiftet”, den omställning som hela transportsektorn står inför och som organisationen Transportföretagen beskriver i en aktuell rapport. Säkrad el-överföring och långsiktighet i politiken är några av de förutsättningar som näringen efterlyser.

AV GÖSTA LÖFSTRÖM

–Transportsektorn befinner sig i en enorm omställning som kräver ett nytt förhållningssätt till trafik och infrastruktur och därför har vi tagit fram rapporten ”Transportskiftet”. Det säger Tina Thorsell, som är samhällspolitisk chef för Transportföretagen, som organiserar 9.200 medlemsföretag med sammanlagt 204.700 anställda.

Rapporten, som tagits fram av Transportföretagen tillsammans med HUI Research, belyser möjligheter och utmaningar som transportsektorn står inför. Ett hållbarhetsideal beskrivs som det som håller samman trender som elektrifiering, automatisering och introduktion av nya fordonsslag. Och slutsatsen blir att framtiden kommer att bjuda på utveckling och att den kommer att vara grön.

Förflyttar hela samhället

–Transportnäringen är inne i ett enormt skifte, som förflyttar hela samhället i en riktning som kan vara riktigt positiv, sa Jonas Arnberg, vd vid HUI, när rapporten nyligen presenterades vid ett webbinarium.

Och han beskrev fem trender här och nu, som accelererar i pandemins spår:

Lågkonjunktur med nedgång i handel och resande, förlust av traditionella jobb, ökad priskänslighet. En trend som höjer omvandlingstrycket.

Konsolidering med företag på marginalen till att slås ut, teknisk utveckling med partnerskap, skalfördelar till följd av internationalisering. Det är jättarnas tid, större aktörer möter framtiden.

E-handel med nya målgrupper på nätet, nya former av shopping och utbyggd infrastruktur för ”last mile”, leveranser nära slutkunden. Det är en kraftig digitaliseringsboom när e-handeln lyfter.

Jonas Arnberg nämnde att e-handeln nu utgör 15 procent av handelns totala försäljning och att i den siffran ryms böcker 15 procent via e-handel, hemelektronik 43 procent och dagligvaror 4 procent.

Bilen tar revansch med undvikande av kollektivtrafik, bil- istället för flygsemester och delningstjänster på uppgång samt

Hållbarhet där digitalisering möjliggör minskad miljöpåverkan, där ”business as usual” ifrågasätts och där offentliga investeringar villkoras. Och där gröna transporter blir än mer angelägna.

Trafikslag i samspel

Från detta pekar Transportföretagens rapport på sektorns utveckling, där bantrafiken ökar mest, där alla persontransporter på vägnätet ökar, där det krävs att olika transporter samspelar för att lösa varuflödet, och där det sker ett lyft för lätta lastbilar. Grundläggande är att transportbranschen är viktig för det svenska näringslivet.

Rapporten analyserar näringens delbranscher; lastbilar, sjötransporter, flyg, tåg, bussar och personbilar och kommer fram till drivkrafterna i transportskiftet,

kundbeteende och teknikutveckling parallellt och strävan efter hållbarhet.

–Dagens konsumenter ställer andra krav än tidigare generationer gjort, så även inom transportbranschen, säger Jonas Arnberg. Samtidigt utvecklas tekniken med stormsteg och kontinuerligt och den tycks vara oundviklig. Vi har påbörjat vandringen mot helautomatiserade fordon. Hållbarhetsfrågan är en möjlighet.

Automatisering och digitalisering har kommit olika långt inom olika sektorer av transportnäringen och har ofta gått hand i hand. I fråga om elektrifiering har naturligtvis tåg kommit längst och även långt i automatisering, medan personbilar och bussar är ”nära i tiden” vad gäller elektrifiering, detta medan flyg och sjöfart har sin automatisering och elektrifiering långt fram i tiden.

Elektricitet i centrum

Elektrifiering av transporter motiveras av att klimatmål driver intresset och att en elektrifierad transportflotta kan kapa kostnader. Biodrivmedel beskrivs av rapporten som en del av lösningen för att nå visionen om fossilfria transporter och här nämns HVO, FAME/RME, Etanol, biogas och vätgas.

Elektrifiering upptar en stor del av rapporten, och där betonas förutsättningarna att det måste produceras tillräckligt med fossilfri el, att distribution via elnäten måste fungera, att laddningspunkterna måste finnas, stationär laddning såväl som dynamisk laddning i form av elvägar, framför allt för tunga transporter. Sverige har kommit långt och några testverksamheter har genomförts respektive pågår. Vidare krävs att batteritekniken måste komma på plats och att den stora efterfrågan ska kunna tillgodoses.

Rapporten slår fast att i framtiden kommer alla transporter att skötas av förarlösa fordon. Det är den logiska ändhållplatsen för automatisering och digitalisering. Lägre kostnader och större säkerhet är några av argumenten. Men resan dit återstår att göra.

Viktigt veta vad som gäller

Transportföretagens Tina Thorsell ställde avslutningsvis vid webbinariet frågan till två deltagare om vad de viktigaste gröna politiska besluten i närtid måste handla om för att transportnäringen ska klara teknikskiftet:

–Säkring av elöverföringen är det absolut viktigaste, det som får störst påverkan när vi talar om koldioxid, svarade Nicholas Pettersson, vd vid transportköparen Dagab.

–Långsiktiga politiska beslut, att man står fast så vi vet vad som gäller så att vi vågar satsa, vågar investera, vet vad vi ska förhålla oss till, svarade Erik Alfredsson, vd Alfredssons Transport.

//

https://www.dagensinfrastruktur.se/

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör/Projektledning Sverige 070-4809715 Linkedin E-tidningar

We bring projects to stories

Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Stordåhd Kommunikation AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm