Gå direkt till innehåll
Det norska laget från Amesto NextBridge tog hem förstaplatsen i den nordiska delen av årets hackathon ordnat av programvaruföretaget S.A.S.
Det norska laget från Amesto NextBridge tog hem förstaplatsen i den nordiska delen av årets hackathon ordnat av programvaruföretaget S.A.S.

Nyhet -

Vinnande laget använde maskininlärning som analyserade houngsbiets dans

Av Kjell-Arne Larsson

Det norska laget från Amesto NextBridge tog hem förstaplatsen i den nordiska delen av årets hackathon ordnat av programvaruföretaget S.A.S. Uppgiften som laget löste med företagets plattform Viya var att med maskininlärning analysera den ”dans” som bin utför när de efter att ha hittat en riklig pollenkälla återvänder till sin kupa!

För tredje året i rad arrangerade S.A.S. en hackathon, det vill säga en tävling där lagen har en uppgift att lösa under en viss tid. Årets tema var hållbarhet och varje lag fick utgå från en eller flera av FN:s sjutton hållbarhetsmål. Lagen fick välja fritt och formulera sin egen uppgift för att bidra till hållbarhet. Verktyget för arbetet var S.A.S. plattform Viya.

Varierande uppgifter

Det handlade exempelvis om hur finansiärer ska kunna försäkra sig om att investeringar bidrar till hållbarhet. Ett tävlande team tog sin an utmaningen att kunna visa hur banker när de lånar ut pengar, kan se om utlåningen bidrar till ökad hållbarhet.

Ett team arbetade med uppgiften att på ett effektivare sätt än idag spåra läckage av vatten och värme från fjärrvärmenäten. Ett annat tävlingslag använde kunddata från ICA-Banken för att ta fram råd och guidning för en bättre vardagsekonomi. En besläktad uppgift som ett annat lag tagit fasta på var att Trondheims kommun ska hjälpa sina invånare till klimatsmarta val. Detta kan lösas med Viya och maskininlärning. Ett annat team inriktade sig på logistiken hos svenska El-Kretsen som transporterar elektronikavfall till återvinning. Utmaningen var att optimera transporterna och spara energi.

Ett lag valde istället att arbeta med att ta reda på orsakerna till de många returerna inom näthandeln. En annan utmaning var att utveckla ett beslutsverktyg som tar hänsyn till både global fattigdom, hälsa, jämställdhet och övriga hållbarhetsaspekter, med inriktning på att nå ambitionerna i Agenda 2030. Ett mål för ett annat team var digitala verktyg som kan höja säkerheten på arbetsplatserna. Laget från Capgemini inriktade sig i stället på att minska matsvinn och gynna hållbarhet inom livsmedelsproduktion. Den grupp som var föremål för detta var användarna av spelplattformen Flarie.

Det danska laget från Amesto NextBridge jobbade med att ta fram en app för konsumenter i Brasilien, en app som visar varifrån köttet i affären kommer och hur hållbar produktionen är. Detta danska lag kom på tredje plats i tävlingen. För Amesto blev hackaton en stor framgång. Företagets norska lag knep nämligen förstaplatsen.

Houngsbiets dans!

Amestos norska team hade antagit en minst sagt udda utmaning. Bakgrunden är att bin i globalt perspektiv är den främsta pollinatören av odlade grödor och svarar för 75 procent av pollinationerna på grödor för livsmedelsproduktion. Antalet bin i världen minskar och huvudorsaken är monokulturer, det vill säga ensidiga odlingar. Amestos norska team tog fasta på binas ”dans”. När ett bi som funnit en rik källa till pollen kommer tillbaka till kupan, så dansar biet för att vägleda de övriga bina om i vilken riktning källan finns, hur värdefull den är och avståndet till den. Detta har biologer känt till länge och dansen är avkodad av flera forskare. Amesto har nu använt existerande algoritmer för att, tillsammans med företaget BeeFutures, framställa en prototyp på en teknisk lösning som tolkar dansen. Det norska laget använde kunskap om binas beteende samt plattformen Viya med maskininlärning för att tolka dansens rörelser. I det tävlande lagets lösning visas resultatet grafiskt för biodlaren. Denne kan då flytta sina kupor närmare den rika pollenkällan. Och som teamet säger ”take us a smaller step closer to sustainable economy”.

Idén kom från Amestos samarbete med BeeFutures som nu ska utveckla konceptet till en kommersiell produkt tillsammans med annan teknik som hjälper biodlaren.

Mer än en tävling

Det blir spännande att följa vidareutvecklingen av konceptet. Faktum är att flera av tidigare års bidrag gått från prototyper till färdiga produkter.

– Vi ser nya affärsmöjligheter för befintliga och framtida partners som investerar i att bygga expertis i Viya-plattformen, säger Einar Halvorsen, Nordic Director för S.A.S. affärspartners. Vår hackathon är mer än en tävling. Den inspirerar partners för att tillsammans med sina kunder våga testa nya obeprövade idéer, från ritbordet till en prototyp. S.A.S. erbjuder ny teknologi i molnet och parterna får snabba webb-utbildningar på en mängd nya verktyg. Nyfikenheten att prova det senaste kan förverkligas. Kunderna formulerar problemen och partnern visar vägen till lösningarna.

– Mina reflexioner kring tävlingen kan uttryckas med passion, energi och engagemang, menade Europachefen för S.A.S. affärspartners Steven Harris. De tillämpningar som kommer fram i tävlingen är verkligen spännande.

I år var som nämnts temat FN:s hållbarhetsmål. Oavsett tema är ett kriterium för bedömning av de deltagande lagens insatser att de ska kunna bidra till samhällets bästa.

//

https://www.dagensinfrastruktur.se/

https://www.sas.com/sv_se/home.html

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör/Projektledning Sverige 070-4809715 Linkedin E-tidningar

We bring projects to stories

Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Stordåhd Kommunikation AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm