Skip to main content

Taggar

Bygga Stockholm

Dagens Infrastruktur

Nordiska projekt

Svensk byggtidning

Nya numret av Dagens Infrastruktur nr 5 2020 ute nu!

Nya numret av Dagens Infrastruktur nr 5 2020 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2020 14:05 CET

Skapa efterfrågan på elektrifierade produkter bäst genom offentlig upphandling. För en elektrifierad fordonsflotta - bygg ut ladd-infrastrukturen. För att möta ökande behov av snabbladdning längs efter våra svenska vägar, utöka kapaciteten i elnäten . Det gäller både personbilar och arbetsfordon samt en utbyggd kapacitet för nya bostadsprojekt och nya områden.

Nya numret av Svensk Byggtidning ute nu!

Nya numret av Svensk Byggtidning ute nu!

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2020 08:05 CET

Att elmarknaden står inför stora utmaningar kanske inte är något nytt på himlen, ett allt större problem är den lokala effektbristen. I en ny SNS-rapport visas att det är dumt att tro att en mer driftig och smidig användning av elen i våra hushåll skulle bidra till att råda bot på detta. Om nu hushållen ska bli en kraft att räkna med krävs större ekonomiska vinster, för hushållen.

Stordåhd presenterar Stockholm Exergi i en specialbilaga

Stordåhd presenterar Stockholm Exergi i en specialbilaga

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2020 10:01 CEST

Stockholm Exergi nöjer sig inte med att producera och sälja fjärrvärme, kyla och el. Företaget möter upp flera av samhällets behov. Både övergripande strategier och investeringsprojekt har mål som rimmar väl med både ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Särskilt frågor kring klimatförändringar och plastavfall är drivande för initiativ hos och utveckling av Stockholm Exergi.

Nya numret av Nordiska Projekt nr 4 2020 ute nu!

Nya numret av Nordiska Projekt nr 4 2020 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2020 15:14 CEST

En del utredningar visar att framtidens efterfrågade industriprodukter i stigande grad kommer att handla om teknik och lösningar som är hållbara och inte minst klimatsmarta. Här krävs stora investeringar och kanske risker för att ändra i den befintliga produktionen för bolagen, skillnaden här kan vara statliga garantier.

Nya numret av Dagens Infrastruktur nr 4 2020 ute nu!

Nya numret av Dagens Infrastruktur nr 4 2020 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2020 11:41 CEST

Många av de klimatsatsningar från höstbudgeten som har presenterats är de insatser som branscherna söker efter i sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Fastställandet om reduktionsplikten kan få lika stort avgörande för transporternas utsläpp som beslutet om koldioxidskatt fått för el- och värmeproduktionen.

Nya numret av Dagens Infrastruktur nr 3 2020 ute nu!

Nya numret av Dagens Infrastruktur nr 3 2020 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2020 09:45 CEST

Läste en rapport utförd av Ramboll som på uppdrag av Trafikverket skrivit en rapport om införandet av det europeiska signalsystemet ERTMS. Syftet där är att värdera risker och konsekvenser som påverkar branschen som helhet i samband med införandet av ERTMS.

Nya numret av Nordiska Projekt nr 3 2020 ute nu!

Nya numret av Nordiska Projekt nr 3 2020 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2020 09:36 CEST

Under Q2 2020 beställdes 102 MW vindkraft i Sverige. Den omedelbara kapacitetsbristen i stamnätet är en anledning till att nya investeringsbeslut varit frånvarande. Kapacitetsbristen i elnäten och stamnätet är de största hindren för att komma fram till målet om ett 100 procent förnybart elsystem år 2040.

Nya numret av Svensk Byggtidning nr 3 2020 ute nu!

Nya numret av Svensk Byggtidning nr 3 2020 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2020 14:50 CEST

De totala byggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler för första kvartalet 2020 beräknas till drygt 68 miljarder kronor. En jämförelse med perioden för 2019 betyder resultatet en ökning med 2 procent. Om investeringstakten de första tre månaderna skulle hålla i sig året ut skulle detta betyda en ökning med dryga 10 procent.

Nya numret av Svensk Byggtidning nr 2 2020 ute nu!

Nya numret av Svensk Byggtidning nr 2 2020 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2020 10:21 CEST

Mer eller mindre de flesta företag runt om i Sverige känner nu av följderna av virusets framfart. Bygg- och fastighetsbranschen är en av många branscher där ute. Vi själva som bolag i mediabranschen känner av det på olika sätt.

Nya numret av Dagens Infrastruktur nr 2 2020 ute nu!

Nya numret av Dagens Infrastruktur nr 2 2020 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2020 14:03 CEST

Ett snabbt bredband har aldrig varit viktigare än nu. Det är en rätt konstig tid just nu för oss alla och det är nog få av oss som ens i vår vildaste fantasi hade kunnat anat vad som skulle ske. Vi får verkligen hoppas att lugnet återställer sig rätt snart. I allt detta är en stor andel av vår befolkning hemma just nu och jobbar eller studerar på distans

Nya numret av Nordiska Projekt nr 2 2020 ute nu!

Nya numret av Nordiska Projekt nr 2 2020 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2020 11:48 CET

Den svenska skogen har ökat i massa de senaste 100 åren, förmodligen är det ett få antal svenskar som känner till detta. Den totala massan levande trä har mer än fördubblats. Mängden skog har mer än fördubblats sedan 1929 då man noggrant mätte Sveriges skogar för första gången. Då fanns det cirka 1,7 miljarder kubikmeter medans 2019 fanns det 3,5 miljarder kubikmeter.

Nya numret av Svensk Byggtidning nr 1 2020 ute nu!

Nya numret av Svensk Byggtidning nr 1 2020 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2020 15:43 CET

I dagarna lanserades Byggmarknadskommissionen där hela byggindustrin laddar kraft i ett alldeles särskild initiativ för att säkra renhåriga arbetsvillkor. De ska jobba för en sund konkurrens och långsiktigt utveckla och förbättra en seriös och inte minst en hållbar byggmarknad. Det ska byggas ett Sverige på schyssta grunder.

Nya numret av Dagens Infrastruktur nr 1 2020 ute nu!

Nya numret av Dagens Infrastruktur nr 1 2020 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2020 09:58 CET

Fossilfria inrikes transporter. Dagligvaruleverantörer har nu antagit Transportutmaningen där nu 21 stycken bolag i Dagligvaruleverantörernas Förbund antar Fossilfritt Sveriges transportutmaning och siktar på fossilfria transporter senast år 2025. Klimatmålet för dessa inrikes transporter är att reducera växthusgasutsläppen med hela 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.

God jul och Gott Nytt 2020 från oss på Stordåhd Kommunikation AB

God jul och Gott Nytt 2020 från oss på Stordåhd Kommunikation AB

Pressmeddelanden   •   Dec 23, 2019 12:21 CET

Nu avslutar vi ett decennium och går in i 2020-talet. För oss på Stordåhd har det inneburit många och stora förändringar – ni läsare och besökare har på allvar upptäckt oss, vilket känns riktigt roligt och ger oss en verklig ”injektion” att arbeta än hårdare 2020 för att leverera det senaste inom branscherna till er.

Nya numret av Svensk Byggtidning nr 6 2019 ute nu!

Nya numret av Svensk Byggtidning nr 6 2019 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2019 08:05 CET

Våra ungdomar köar på, och köar på! Bostadsbristen och den dysfunktionella bostadsmarknaden är ett generationssvek. Vi suktar efter en bra bostadspolitik för alla som varken har en tjock plånbok, inlagd kötid på 90-talet eller goda slipade kontakter i denna bostadsvärld.

Nya numret av Dagens Infrastruktur nr 6 2019 ute nu!

Nya numret av Dagens Infrastruktur nr 6 2019 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2019 11:19 CET

Infrastruktursatsningar är väl ändå den mest effektiva motor vi har i vårt samhälle för att trappa upp byggandet i allmänhet, i synnerhet bostadsbyggandet. Men, det finns nu nationalekonomer och andra som menar att vår riksdag bör stå på hejdaren för stödet när det gäller höghastighetsbanorna.

Nya numret av Nordiska Projekt nr 6 2019 ute nu!

Nya numret av Nordiska Projekt nr 6 2019 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2019 13:00 CET

Den europeiska skogsnäringen är nu enig om de 10 viktigaste forskningsmålen fram till år 2030. Agendans tio mål tar ett markerat helhetsgrepp för bioekonomins utveckling och rollen för samhällsutvecklingen. Detta för såväl jobb som för bostäder, logistik och transporter.

Nya numret av Bygga Brf nr 5 2019 ute nu!

Nya numret av Bygga Brf nr 5 2019 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2019 12:46 CET

Julen är strax här och bostadsmarknaden fortsätter att vara stark och solid. I den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik visas att bostadsrättspriserna ökade med 1 %.

Nya numret av Svensk Byggtidning nr 5 2019 ute nu!

Nya numret av Svensk Byggtidning nr 5 2019 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2019 10:51 CET

8 000 färre bostäder per år och elbrist. Ett negativt årligt byggande med cirka 8000 bostäder per år är så där kan man tycka. Det som skulle kunna förklara halva fallet i bostadsbyggandet sedan 2017 är kreditrestriktionerna i form av amorteringskrav och bankernas skärpta krav att leva på kalkyler. Bara momsintäkterna från bostadsbyggandet blir till ett värde av 4,6 miljarder kronor lägre per år.

Nya numret av Nordiska Projekt nr 5 2019 ute nu!

Nya numret av Nordiska Projekt nr 5 2019 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2019 10:18 CET

Kraftkvinnorna är en organisation vars uppgift är att synliggöra och lyfta kvinnor i energibranschen och samtidigt motverka bilden av att det är brist på rutinerade kvinnor i branschen. De har som mål att öka andelen kvinnor i ledningsgrupp och styrelseplatser i energisektorns bolag och dess organisationer.