Gå direkt till innehåll
Dagens Infrastruktur nr 1 2020
Dagens Infrastruktur nr 1 2020

Pressmeddelande -

Nya numret av Dagens Infrastruktur nr 1 2020 ute nu!

Fossilfria inrikes transporter. Dagligvaruleverantörer har nu antagit Transportutmaningen där 21 stycken bolag i Dagligvaruleverantörernas Förbund antar Fossilfritt Sveriges transportutmaning och siktar på fossilfria transporter senast år 2025. Klimatmålet för dessa inrikes transporter är att reducera växthusgasutsläppen med hela 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. 

För att öka farten i omställningen driver Fossilfritt Sverige Transportutmaningen där företag, kommuner och regioner anmanas att sätta mål för när deras transporter ska vara fossilfria. Dagligvaruleverantörerna har många egna transporter men det är framför allt genom att ställa krav på de transporter de köper in som de har en möjlighet att påverka hela transportbranschen.

Nu vill vi också se att regeringen ska verka för allianser i EU som vill förlänga skatteundantaget för 100 procents förnybara drivmedel efter 2020. Skapa spelregler på lång sikt för investeringar i produktion av fossilfritt bränsle. Sätta fart på och underlätta för investeringar i utbyggnad av infrastruktur och tillgänglighet i hela Sverige för alternativa bränslen. Lägga fast en elektrifieringsstrategi för lastbilar och säkerställa att storskaliga investeringar i en nationell ladd-infrastruktur för lastbilar kan påbörjas så snart som möjligt. Och även Införa en ”ekobonus” som ger ett ekonomiskt stöd för att underlätta omlastningen. Totalt har nu 250 företag, kommuner och regioner antagit Transportutmaningen.

I övrigt är det nu även över 100 000 laddbara fordon på våra vägar. 2019 var året har då de rena elbilarna plockade upp takten och antal elbussar ökade markant. Flera politiska initiativ för att stötta utbyggnaden av laddinfrastruktur togs. Det blev också året då de rena elbilarna plockade upp farten gentemot laddhybriderna. 41 % av de tillkomna laddbara fordonen under året utgjordes av rena elbilar mot 59 % som utgjordes av laddhybrider, allt enligt siffror från Power Circle. Den mest iögonfallande utvecklingen skedde bland elbussar. Där var ökningen 275 % jämfört med december 2018. Det totala antalet är nu 261 stycken. Den publika laddinfrastrukturen har ökat med 41 %. Den omfattar nu 9 348 stycken laddpunkter fördelat på 2 049 laddstationer. Utbyggnaden av laddinfrastrukturen är prövande för utvecklingen av laddbara fordon. Under förra året har politiska initiativ tagits för att stötta denna såsom ökat stöd till snabbladdning, en elektrifieringskommission med fokus på tunga fordon och förenklat investeringsstöd för privat laddning. Elbilarna har diskuterats idogt med tanke på den nätkapacitetsbrist som uppstått på flera håll i landet. Detta både som en utmaning och som möjlighet genom att vara en flexibilitetsresurs. Den totala batterikapaciteten från laddbara fordon uppgår nu till 2300 MWh, en ökning med 80 % sen samma tid förra året. Här kommer man nu framåt att se en intressant utveckling angående elbilen som en resurs i systemet.

I aktuellt nummer kan man läsa mer om ett högtryck i Skandinaviens största RoRo-hamn. Trelleborgs Hamn nådde nya rekordnivåer under 2019 och därmed befäster man positionen som Skandinaviens största RoRo-hamn. Om drönare som spar tid och pengar där det bli enklare att förstå ritningar och modeller. Intresset för att använda drönare i anläggningsbranschen ökar. Spara tid och pengar med digital rapportering. Kynningsrud Grundläggning har samlat företagets administration och dokumentering i ett digitalt system som sköts i en app. Det har lett till färre diskussioner med kunder och har frigjort tid för arbetsledningen. Helsingborg som får nytt landmärke, ett byggprojekt som skiljer sig från mängden. Det händer just nu i Helsingborg. Stadens nya vattentorn ser inte ut som de vattentorn vi är vana vid. Det för snarare tankarna till en akvedukt i antikens Rom. Trafikplats Tingstad som är det sista byggprojektet inför höstens invigning av Marieholmstunneln. Gatubelysningsnäten som kan ge nya intäkter, driva teknikutveckling och bidra till smartare städer. Ägare av nät för gatubelysning kan få en ny intäktskälla genom att leasa ut kapacitet till såväl eldistributörer som operatörer av det nya 5G-nätet. Lyktstolpar skulle därmed kunna bli infrastruktur för laddstationer, antenner och smarta, uppkopplade enheter.

Väl mött med Dagens Infrastrukturs första nummer under 2020!

//Jan Åström

//

https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs/dagens-infrastruktur-1-2020

https://www.dagensinfrastruktur.se/

Ämnen

Kategorier


Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Kontakter

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör/Projektledning Sverige 070-4809715 Linkedin E-tidningar

We bring projects to stories

Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Stordåhd Kommunikation AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm