Gå direkt till innehåll
Dagens Infrastruktur nr 3 2020
Dagens Infrastruktur nr 3 2020

Pressmeddelande -

Nya numret av Dagens Infrastruktur nr 3 2020 ute nu!


Notan för ERTMS

Läste en rapport utförd av Ramboll som på uppdrag av Trafikverket skrivit en rapport om införandet av det europeiska signalsystemet ERTMS. Syftet där är att värdera risker och konsekvenser som påverkar branschen som helhet i samband med införandet av ERTMS. Enligt rapporten väntas kostnaderna bli än högre än befarat. För landets trafikoperatörer kan kostnaden komma att landa på hela 6,2 miljarder. Den direkta kostnaden väntas bli över 13 miljarder och dessutom 3 miljarder beräknas indirekt försvinna när gods- och persontrafik tvingas flytta från järnväg till väg.

Under årens lopp har signalsystemet mer än en gång blivit både mer kostsamt och försenat. Nu plussas uppgifter om hur kostnaderna ökar ytterligare. Här kanske vår regering bör stå på hejdaren för en miljardrullning som heter duga och där fördelarna minskar för varje dag som går. Regeringen bör ge Trafikverket direktiv för att kunna lösa frågan om ERTMS. Införandet av ERTMS kan även komma att gå tvärtemot regeringens inriktning om att tågresandet ska öka. Enligt rapporten kan i stort sett hela 10 miljarder av den totala kostnaden behöva tas av resenärer och godstransportköpare. Vilket utsökt kommer att leda till högre priser för både personresor jämte godstransporter med förmodligen även en framtida volymminskning som följd. Vidare riskerar införandet av signalsystemet att gå emot Sveriges klimatmål om att minska utsläppen från inrikestransporter med 70 % till 2030.

I aktuellt nummer av Sveriges ledande infrastrukturtidning kan man bland mycket annat läsa om bilder från flygplan, satelliter och drönare som alla bidrar de till bättre kartor. Trafikverket som omvandlar vägkanter till biogas, Oceanpiren som får centrumförbindelse genom en ny gång- och cykelbro. Ett nytt program för brounderhåll där nära 1000 vägbroar ska åtgärdas av en upphandlad entreprenör efter en genomförd behovsinventering. Mötesstationen vid Dingersjö är klar där den nu utgör en del av kommande dubbelspår Gävle – Sundsvall. Vidare Stockholm Norvik Hamn står redo för tågtransporter. Nya Stockholm Norvik Hamn som ska ta emot de största godsfartygen och säkra varutransporten i Mälardalen. Detta och mycket mera finns att läsa om i aktuellt nummer.

God läsning och en trevlig sommar,

Jan Åström

//

https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs/dagens-infrastruktur-3-2020

https://www.dagensinfrastruktur.se/

Ämnen

Kategorier


Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Kontakter

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör/Projektledning Sverige 070-4809715 Linkedin E-tidningar

We bring projects to stories

Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Stordåhd Kommunikation AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm