Gå direkt till innehåll
Dagens Infrastruktur nr 6 2020.
Dagens Infrastruktur nr 6 2020.

Pressmeddelande -

Nya numret av Dagens Infrastruktur ute nu!

Offentliga satsningar på infrastruktur är avgörande för en återstart

Ett statligt järnvägsunderhåll är en så där idé kan jag tycka. Nuvarande reform att konkurrensutsätta underhållet av järnvägen har varit bra och lyckad. Nyligen presenterade Byggföretagen en ny konjunkturprognos, den visar att det offentliga anläggningsbyggandet ökar med 23 procent mellan 2019 och 2021.Här behöver infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) backa från hotet om ett förstatligat järnvägsunderhåll. I slutet av oktober gick remisstiden ut för betänkandet om Framtidens järnvägsunderhåll där utredningen framförde sina yttranden innan sommaren och föreslår ett återförstatligande av en stor del av järnvägsunderhållet. Detta beräknas kosta skattebetalarna hela 1,5 miljarder kronor.

Här kan man ju lite undra över vem och vilka som styrt upp agendan över vad som inte lirar med den svenska järnvägen. Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer och Byggföretagen anser att underhåll och utförande av järnvägsentreprenadtjänster, för att bedrivas med högsta möjliga produktivitet, ska upphandlas i konkurrens på en öppen marknad. Hur nu järnvägsunderhållet ska organiseras har utretts vid ett flertal tillfällen.Varje utredning har visat att upphandling på en öppen marknad i konkurrens leder till bäst resultat och att reformen om konkurrensutsättning varit lyckosam. Undra här om man kanske tror att man får nya svar om nu tillsätter nya utredningar?

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har även nu nyttjat sig av Riksrevisionens granskningsrapport av kostnadsavvikelser i järnvägsunderhållet som ett skrämskott. Hur resultatet har tolkats finns det flera bekymmer med. För produktiviteten är det endast tänkvärt med den slutliga kostnaden för Trafikverket och skattebetalarna. Trafikverket är något helt annat nu än vad Banverket och Vägverket en gång var. Trafikverkets roll är numera samhällsutvecklarens och beställarens. Att ombesörja järnvägsunderhållet i statlig regi skulle betyda högre kostnader för Trafikverket. Att genomföra den gröna omställningen inom ramen för den nationella transportplanen är något som borde ske. Här kan vi nu bara hålla tummarna föratt utredningen om att igen förstatliga underhållet för järnvägen skrotas.

I nu aktuellt nr kan man med fördel bland annat läsa om att det är klent med utrymme när Nya Skurubron byggs. Vägmarkeringar i Kronobergs som förbättras i treårsentreprenad, Umeå Hamn framtidssäkras för 1,4 miljarder. Vidare att Göteborgs Hamn expanderar med projektet Nya Arendal. En historisk händelse att nu är Marieholmstunneln klar, mångmiljardprojektet har hållit sin tidsplan och sin budget. Trafikverkets projektchef Stein Kleiven ger sin förklaring till framgången i en intervju med Dagens Infrastruktur.

God läsning

Jan Åström

//

https://www.dagensinfrastruktur.se

//

Läs aktuellt nr här;

https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs/dagens_infrastruktur-6-2020

Ämnen

Kategorier


Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Presskontakt

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör/Projektledning Sverige 070-4809715 Linkedin E-tidningar

We bring projects to stories

Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Stordåhd Kommunikation AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm