Gå direkt till innehåll
Nordiska Projekt nr 3 2020
Nordiska Projekt nr 3 2020

Pressmeddelande -

Nya numret av Nordiska Projekt nr 3 2020 ute nu!


Försenad nätutbyggnaden bromsar investeringar

Under Q2 2020 beställdes 102 MW vindkraft i Sverige. Den omedelbara kapacitetsbristen i stamnätet är en anledning till att nya investeringsbeslut varit frånvarande. Kapacitetsbristen i elnäten och stamnätet är de största hindren för att komma fram till målet om ett 100 procent förnybart elsystem år 2040. För att undvika pressade förhållanden framöver krävs att nätplaneringen blir mer förebyggande. Branschen varnar nu för att en försenad utbyggnad av nätet hastigt kan bli ett stort hinder för vindkraftsutbyggnaden. Bindande kontrakt motsvarande 102 MW redovisades under andra kvartalet 2020, i jämförelse med föregående kvartals 574 MW. Här tros nedgången väntas vara tillfällig. Det är i första hand två problem som behöver tas om hand för att inte utbyggnaden ska stoppa klimat- och energiomställningen. Åtgärda proppen i stamnätets snitt 2 i höjd med Gävle och att förstärka den nordsydliga sträckningen av stamnätet. Planerna på att komma till stånd med dessa problem har avsiktligt senarelagts av Svenska Kraftnät med upp till hela tio år.

Då produktionen av vår el är störst i norra delen av Sverige jämte att förbrukningen av el är störst i södra Sverige krävs att elen transporteras långa sträckor. Med kapacitetsbrist innebär det att det blir för trångt i själva elnätet, här blir effekten att det skapas flaskhalsar som gör att elen inte kan strömma genom stamnätet som behövs. Kapacitetsbristen ger instängd kraft och ger ett lågt pris för elproducenter i norra Sverige samtidigt som bristen ger ett höjt elpris för elkonsumenterna i södra Sverige. Här kan man ha förhoppningar om att regering och riksdag jämte myndigheter verkligen inser allvaret. Svensk Vindenergi har tidigare föreslagit att regeringen ger uppdrag åt Svenska kraftnät att ta fram en handlingsplan som gör det möjligt med en utbyggnad av vindkraften om minst 60 TWh till 2030 och minst 90 TWh till 2040. Vidare ge uppdrag åt Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät att ge förslag hur tillståndsprocesserna för att utbyggnaden av stamnätet kan komma till skott.

I nästkommande nummer av Nordiska Projekts nr 4 2020 med utgivning av september kommer vi kika närmare på just vindkraften. I detta nummer kan man ta del av Kiwa Inspectas webinarium för skogsindustrin. Gasum som uppför en biogasanläggning i samarbete med Stora Enso i Nymölla. En effektivare och modernare biogasanläggning i Västerås och LKAB som producerar apatit från gruvavfall i ny pilotanläggning i Malmberget. Och mycket mera spännande att läsa om …

God läsning och en trevlig sommar,

Jan Åström

//

https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs/nordiska_projekt_3-2020

https://www.nordiskaprojekt.se/

Ämnen

Kategorier


Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Kontakter

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör/Projektledning Sverige 070-4809715 Linkedin E-tidningar

We bring projects to stories

Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Stordåhd Kommunikation AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm