Gå direkt till innehåll
Svensk Byggtidning nr 4 2020.
Svensk Byggtidning nr 4 2020.

Pressmeddelande -

Nya numret av Svensk Byggtidning ute nu!

Våra hem kommer inte lösa utmaningarna på elmarknaden

Att elmarknaden står inför stora utmaningar kanske inte är något nytt på himlen, ett allt större problem är den lokala effektbristen. I en ny SNS-rapport visas att det är dumt att tro att en mer driftig och smidig användning av elen i våra hushåll skulle bidra till att råda bot på detta. Om nu hushållen ska bli en kraft att räkna med krävs större ekonomiska vinster, för hushållen.

I somras var läget på elmarknaden pressad där skälet var och det som lyftes fram var att elproduktionen sker norrut och att möjligheterna till överföring söderut är små. Detta samtidigt som det är där efterfrågan är stor. Må vara sant men det finns andra bekymmer, hur ska elen räcka till när vår industri elektrifieras och hur säkra upp vår elförsörjning när sol- och vindkraften tar en allt större andel av produktionen, som inte går att planera.

Efterfrågeflexibiltet – Att utnyttja de svenska hushållens möjlighet att anpassa sin konsumtion. Här menar många att detta kan vara en del att möta utmaningarna på elmarknaden. Energimarknadsinspektionen skrev i ”Lokaliseringssignaler i elnätstariffer” som utkom i våras – ”ett sätt att hantera nätbegränsningar på både kort och lite längre sikt är att använda hushållens efterfrågeflexibilitet”. Tanken där är att hushållen aktivt ska anpassa sin förbrukning efter priset. Detta skulle då hjälpa till att under de timmar när efterfrågan är som störst och priset därav högt. Förmodligen är inte många hushåll intresserade av att förändra sina vanor på det sätt som krävs för att just efterfrågeflexibilitet skulle bli en verklighet på elmarknaden.

Vem vill flytta klockslaget för sin elförbrukning när det blir invecklat och allmänt opraktiskt? Detta skulle innebära att man måste rätta sig efter när man vill förändra temperaturen, fixa maten, tvätta eller ladda sin elbil. Detta är något som ofta glöms bort i diskussionen kring efterfrågeflexibilitet. Här krävs det större prisvariation om detta skulle kunna vara en lösning. Andra lösningar skulle kunna vara att priset på teknisk utrustning enkelt anpassar förbrukning efter priser och därmed tillgången på el, faller kraftigt. Om nu hushållen ska investera i teknik som underlättar förändring i förbrukning krävs att själva besparingen förmodligen måste vara mycket större. Så är inte fallet just nu på marknaden.

I aktuellt nummer av Svensk Byggtidning kan ni bland mycket annat läsa mycket om Sveriges Allmännyttas digitala fastighetsdag. Mer om ett industriellt synsätt som hjälper ÖBO att spara och dela energi. Golvbranschens regler och app för vattensäkra våtrum, den första januari 2021 uppdaterar Golvbranschens Våtrumskontroll, GVK, branschreglerna Säkra Våtrum. Mörby Centrum strax utanför Stockholm city som får ett rejält lyft. Fastighetsägaren och byggherren Skandia Fastigheter fortsätter hösten 2020 sin genomgripande renovering av den äldsta delen (den som byggdes på 60-talet) av Mörby Centrum.

God, och massor med, läsning,

//Jan Åström

Här kan ni ta del av tidningen digitalt;

https://www.svenskbyggtidning.se/

Ämnen

Kategorier


Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Kontakter

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör/Projektledning Sverige 070-4809715 Linkedin E-tidningar

We bring projects to stories

Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Stordåhd Kommunikation AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm