Gå direkt till innehåll
Svensk Byggtidning nr 6 2020.
Svensk Byggtidning nr 6 2020.

Pressmeddelande -

Nya numret av Svensk Byggtidning ute nu!

Världens färdplaner mot fossilfri byggsektor

IVL med en forskargrupp har kartlagt olika länders arbete med lågenergibyggnader och färdplaner för att minska byggsektorns klimatutsläpp. Studien där visar att det är stora geografiska skillnader och att det helt saknas data för stora delar av världen. Länderna som har färdplaner för byggsektorn inriktar sig mer på nya byggnader än på det redan befintliga beståndet. Detta trots att det befintliga är avsevärt fler till antalet och inte minst, mindre energieffektiva. Här kan man konstatera att det inte finns tillräcklig utveckling att minska bygg- och fastighetssektorns energianvändning. Mer arbete fordras för att koppla de redan befintliga klimatmålen med genomförbara åtgärder, detta måste få genomslag i hela världen. Byggnader står nu för 36 procent av den globala energiförbrukningen och i de närmaste 40 procent av de totala koldioxidutsläppen. Här behövs en övergång till nollutsläpp för att nå klimatmålen till 2050. Forskarna fastställer att det är väsentligt att bygg- och fastighetssektorn sätter mål och fastställer vilka faktorer som krävs för att minska koldioxidutsläppen. I sin kartläggning hittade de 1219 vetenskapliga artiklar, extraherade metadata från 274 dokument och identifierade exempel från 117 färdplaner och policys från 27 länder världen över.

Här är det stora geografiska skillnader i täckningen av materialet. Många av de här områdena är också sårbara för klimatförändringar. De färdplaner som forskarna har kikat på fokuserar mer på nya byggnader än på redan befintliga byggnader. Trots detta är de senare betydligt större sett till antal och till yta, och dessutom mindre energieffektiva. Färdplanerna är otillräckliga på tre områden, de saknar specifika och mätbara mål för noll- eller lågenergibyggnader. De saknar mekanismer för att genomdriva målen och även teknisk analys för att identifiera olika vägar för att nå målen. De har också svagare mål vad gäller upprustning och renoveringar av befintlig bebyggelse. En analys av den svenska byggsektorn visar att livscykelperspektivet är viktigt och att förändringar i tillverkningen av byggmaterial krävs, samt att olika lösningar för noll- och lågenergibyggnader måste implementeras tillsammans och snabbt för att nå klimatmålen. Förändringarna kommer också att kräva ökad flexibilitet i elnäten.

I nu aktuellt nummer kan man läsa om Statens Fastighetsverk som förvaltar vårt gemensamma historiska arv. Kontorsbyggnader i trätekniker som är gynnsamma för klimatet, klimat-och energikickar från Sveriges Allmännytta, en digital konferens som verkligen gav en energikick. Vidare byggbranschens säkerhetspark, en plats för undervisning med reflektion och diskussion, Håll Nollan, föreningen som stöder medlemmarna med sikte på nollvisionen. Läs om ett systematiskt brandskydd, viktigt för alla verksamheter och mycket mer i detta späckade nummer.

God läsning med förhoppning om ett bra 2021,

Jan Åström

//

https://www.svenskbyggtidning.se/

Läs här;

https://issuu.com/b2bnyheter.se/stacks

Ämnen

Kategorier


Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Presskontakt

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör/Projektledning Sverige 070-4809715 Linkedin E-tidningar

We bring projects to stories

Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Stordåhd Kommunikation AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm