Jj78qssoncojkvofmedz
Jvts6dflerg7rqkytprm

Regionen satsar på att minska skolfrånvaron

Nyheter   •   Nov 06, 2017 16:13 CET

För att minska skolfrånvaron i länet har Uppdrag Psykiska hälsa i Stockholms län finansierat ett delprojekt, som letts av Storsthlm, och engagerat länets kommuner och delar av landstingets verksamheter. I delprojektet har Storsthlm kartlagt faktorer som kan orsaka frånvaro samt identifierat goda exempel på åtgärdande metoder.

V2zbol3xt9rjsdyoilf8
Jvts6dflerg7rqkytprm

"Att jobba som kommundirektör är ingen enmansföreställning"

Blogginlägg   •   Nov 06, 2017 14:02 CET

I 30 år har Bengt Svenander tjänstgjort i tjänster som kanslidirektör, kommunchef och kommundirektör i Huddinge, Nynäshamn och Haninge. I samband med hans avtackning 6 oktober arrangerades en paneldebatt i ämnet ”Tjänstemannens roll i en framgångsrik stadsutveckling: dåtid, nutid, framtid”. Vi passade på att ställa honom några frågor om karriären, tjänstemannarollens utveckling och framtiden.

Media no image

​39 kommuner i Stockholms län och Göteborgsregionen i nytt samarbete: Nytt antagningssystem gynnar 40 000 gymnasieelever

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 13:28 CEST

Antalet elever i gymnasiet ökar kraftigt de närmaste åren. Det ställer stora krav på kommunerna. Stockholms läns 26 kommuner och Göteborgsregionens 13 kommuner fördjupar nu sitt samarbete för att utveckla gymnasieantagningen i de båda regionerna. En tredjedel av Sveriges gymnasieelever kommer att gynnas av samarbetet.

I Stockholms län och Göteborgsregionen samverkar kommunerna så att gymnasieelever kan söka till alla skolor i respektive region. Både i Stockholm och Göteborg finns en regional antagningsenhet.

Kraven på flexibla, användarvänliga lösningar som möter framtida behov ökar. Samtidigt saknas det intresse från marknaden att möta kraven. De två kommunala samverkansorganisationerna Storsthlm och GR Göteborgsregionens kommunalförbund har nu beslutat om ett långtgående och fördjupat samarbete kring gymnasieantagning för att tillhandahålla en antagningstjänst av högsta möjliga kvalitet och effektivitet. Detta genom kunskapsutbyte, samordning och utveckling av ett gemensamt it-system för antagning, med regionala anpassningar.

- Samarbetet med Göteborgsregionen ger oss förutsättningar att ännu bättre möta elevernas och föräldrarnas behov av enkla digitala lösningar när man söker till gymnasiet. Kommunerna kan vara mer flexibla och ställa om snabbare när förutsättningarna förändras, vilket skedde med det stora antalet minderåriga asylsökande som kom till Sverige, säger Storsthlms ordförande Mats Gerdau.

– Det är positivt att vi kan hitta långsiktiga samverkansformer mellan storstadsregionerna. Samarbetet med Storsthlm kommer att bidra till att vi ytterligare kan dela kunskaper och erfarenheter för att fortsätta utveckla arbetet med antagning till gymnasieskolan, säger Helene Odenjung, ordförande Utbildningsgruppen, GR.

Samarbetet innebär också att man kommer att få tillgång till ett bättre statistiskt underlag för att ta fram prognoser och analysera utfall.

För mer information kontakta:

Mats Gerdau, ordförande Storsthlm tel. 070-431 92 00

Charlott Rydén, verksamhetschef Gymnasieantagningen Storsthlm, tel. 073-987 94 01

Helene Odenjung, ordförande Utbildningsgruppen GR tel. 0707-612748

Fredrik Zeybrandt, verksamhetschef Gymnasieantagningen GR tel.031-335 50 20

Storsthlm är en arena för regional utveckling och samverkan mellan kommunerna i Stockholms län. Vårt uppdrag är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna. Tillsammans gör vi hela regionen starkare och mer attraktiv. Vi växer ihop.

Antalet elever i gymnasiet ökar kraftigt de närmaste åren. Det ställer stora krav på kommunerna. Stockholms läns 26 kommuner och Göteborgsregionens 13 kommuner fördjupar nu sitt samarbete för att utveckla gymnasieantagningen i de båda regionerna. En tredjedel av Sveriges gymnasieelever kommer att gynnas av samarbetet.

Läs vidare »
Media no image

​Kommunerna i Stockholms län kräver en lösning på finansiering av infrastruktur

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 15:43 CEST

Kommunerna i Stockholms län kritiserar Trafikverkets förslag till nationella plan för transportsystemet. Planen saknar lösningar för finansiering och utbyggnad av Tvärförbindelse Södertörn och Östlig förbindelse. Det saknas också en tydlig inriktning för utbyggnaden av Arlandas kapacitet. Regeringen bör förändra Trafikverkets förslag så att infrastrukturen stödjer utvecklingen i Stockholms län.

Storsthlm har samlat länets 26 kommuner i ett gemensamt ställningstagande om utvecklingen av transportinfrastrukturen i Stockholms län. De två stora utmaningarna är att lösa finansieringen av Tvärförbindelse Södertörn och att finansiera fortsatt utredningsarbete av Östlig förbindelse.

– Planeringen av transportsystemet är mycket långsiktig och kommunerna i länet vill ta ett gemensamt ansvar för den strategiska utvecklingen. Regionen behöver både en Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn för att undvika trafikinfarkter i framtiden. Vi anser att staten behöver ta ansvar och stödja den positiva utveckling vi ser i länet, säger Mats Gerdau (M), ordförande Storsthlm och kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Storsthlm lyfter fram flera argument för att tvärförbindelsen behöver byggas och finansieras fullt ut. Förutom gods- och persontransporter, så har tvärförbindelsen direkta effekter för hur de regionala stadskärnorna kan utvecklas på Södertörn. Kapacitetsbrister i denna del av Storstockholm får effekter i hela länet. Gods som skeppas in till Norvik ska fraktas vidare till hela länet.

­­– Stockholmsregionen är beroende av att transporterna fungerar och bidrar till en hållbar utveckling. Tvärförbindelsen på Södertörn är oerhört viktig för att klara tunga transporter till och från den nya hamnen i Norvik. Den är också avgörande för att kommunerna på Södertörn ska kunna utvecklas och få fler arbetsplatser och bostäder, säger Olle Burell (S), vice ordförande Storsthlm.

Stockholmsregionen är också starkt beroende av omvärlden och lyfter därför fram Arlandas betydelse i remissvaret. Såväl tillgängligheten till Arlanda, som kapaciteten på flygplatsen behöver prioriteras i statens planer för transportsystemet. Utan goda förbindelser med flyg riskerar länet att hamna på efterkälken.

– Sammantaget har Stockholms län fått för lite pengar i förhållande till de behov vi har. Här bor nästan 23 procent av landets befolkning. Vi står för en tredjedel av BNP och vi har ett bostadsbyggnadsbehov som motsvarar 31 procent av hela landet behov. Transportsystemet behöver utvecklas i samma takt som Stockholms län gör som helhet, säger Mats Gerdau.

Läs yttrandet i sin helhet på www.storsthlm.se

Storsthlm är en arena för regional utveckling och samverkan mellan kommunerna i Stockholms län. Vårt uppdrag är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna. Tillsammans gör vi hela regionen starkare och mer attraktiv. Vi växer ihop.

Storsthlm är en arena för regional utveckling och samverkan mellan kommunerna i Stockholms län. Vårt uppdrag är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna. Tillsammans gör vi hela regionen starkare och mer attraktiv. Vi växer ihop.

Kommunerna i Stockholms län kritiserar Trafikverkets förslag till nationella plan för transportsystemet. Planen saknar lösningar för finansiering och utbyggnad av Tvärförbindelse Södertörn och Östlig förbindelse. Det saknas också en tydlig inriktning för utbyggnaden av Arlandas kapacitet. Regeringen bör förändra Trafikverkets förslag så att infrastrukturen stödjer utvecklingen i Stockholms län.

Läs vidare »
Cchm1eqnyfpgyeigecr9
Jvts6dflerg7rqkytprm

Kommunerna tar ansvar för genomförande av Stockholmspaketet

Nyheter   •   Sep 15, 2017 14:01 CEST

​Höstens första Bostadsforum träffades byggbransch och kommunföreträdare för att diskutera Sverigeförhandlingen – vad gör kommuner och byggare nu? Sverigeförhandlingen är på många sätt en unik förhandling, eftersom den lyckas samla kommuner, landsting och stat runt ett och samma bord.

Rej9ajqrburygvdsphdc
Jvts6dflerg7rqkytprm

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson till Mötesplats Storsthlm

Nyheter   •   Sep 14, 2017 17:02 CEST

Nu står det klart att Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister, kommer att delta på Mötesplats Storsthlm den 5 oktober, den gemensamma arenan för förtroendevalda och tjänstemän i Stockholmsregionens 26 kommuner.

Arccepcqoz8i1qqqkj2m
Xzrpbcpvnif3foh7n8v1 Jvts6dflerg7rqkytprm

Stockholms 26 kommuner medverkar på Mötesplats Storsthlm

Nyheter   •   Sep 05, 2017 08:35 CEST

På Mötesplats Storsthlm får du chansen att träffa förtroendevalda och tjänstemän från kommunerna i regionen. Med på plats finns representanter från länets alla 26 kommuner.

D5ucfbhw3ahpuawak7fg
Xzrpbcpvnif3foh7n8v1

Ett gediget förarbete är A och O!

Nyheter   •   Sep 04, 2017 13:11 CEST

Före sommaren 2018 ska alla kommuner i Stockholms län fatta beslut om att ta över hemsjukvården från landstiget. Magnus Johansson är vård- och omsorgsdirektör i Norrköpings kommun. För tre år sedan tog kommunen över ansvaret för hemsjukvården från Region Östergötland. Här berättar han hur överföringen gick och delar med sig av de viktigaste lärdomarna.

Lcdhsczmwsftx5wz1juq
Xzrpbcpvnif3foh7n8v1

Stora möjligheter när kommunerna tar hela ansvaret för hemsjukvården

Nyheter   •   Sep 01, 2017 10:21 CEST

I vårt senaste temanummer om hemsjukvård 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du bland annat läsa fem snabba fakta om kommunernas övertagande av hemsjukvården från landstinget, om arbetsprocessen och intervjuer med Martina Mossberg som representerar Storsthlm i VIS - Vård i samverkan och Magnus Johansson som är vård- och omsorgsdirektör i Norrköpings kommun.

Gc2skswx2dyz4l1i79lr
Xzrpbcpvnif3foh7n8v1 Jvts6dflerg7rqkytprm

Nu slutför vi vårt namnbyte till Storsthlm

Nyheter   •   Jul 31, 2017 15:41 CEST

Nu lämnar vi KSL och Kommunförbundet Stockholms Län och använder Storsthlm som namn i alla sammanhang.

Kommande evenemang 1 evenemang

23 Nov 09:00

Gymnasiemässan 2017

2017-11-23 - 2017-11-25
Stockholmsmässan

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Förbundsdirektör
 • cemayrdeawihpqleebinwbbgdylle.sjnlostraenlaranegd@opecstoraisthlgsjjcwm.se
 • 08-615 94 01
 • 073-917 94 01

 • Presskontakt
 • Strategisk kommunikatör
 • Press och information
 • hezeledlnqqjhsffnadjyf.fxtfemzaxbegagkrd@storsthmagwoilm.sjhage
 • 08-615 94 04
 • 073-917 94 04

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Press och information
 • gtsusavtnnrzcntta.thule@uttssthzoruustzxuxqihlptuwm.ilse
 • 073-9179427

 • Presskontakt
 • Verksamhetschef Gymnasieantagningen Stockholms län
 • charlott.ryden@storsthlm.se
 • 08-615 94 51

Om Storsthlm

Vi växer ihop - kommunerna i Stockholms län

Storsthlm är en arena för regional utveckling och samverkan mellan kommunerna i Stockholms län. Vårt uppdrag är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna. Tillsammans gör vi hela regionen starkare och mer attraktiv. Vi växer ihop.

Adress

 • Storsthlm
 • Box 38145/ Södermalmsallén 36
 • 100 64 Stockholm
 • Sverige