Pressmeddelande -

Ny undersökning: Nio av tio svenskar vill kunna påverka elpriserna

Under vintern 2009/2010 har elpriserna svängt kraftigt, samtidigt som nya toppnoteringar satts för det så kallade spotpriset på el. Den högsta prisnivån uppmättes den 17 december 2009 till över 16 kronor/KWh, vilket kan jämföras med ett normalpris på runt 30 till 40 öre/KWh. Varannan svensk (45 %) känner sig allvarligt drabbad av de höga elpriserna. Drygt var fjärde (28 %) vill byta elbolag.

– Undersökningen visar att hushållen just nu lider svårt på grund av de höga elräkningarna. Samtidigt finns en stark vilja att kunna styra sin konsumtion via timtaxa så att man ser effekt av det i plånboken och kan göra en insats för miljön, säger vd Nils-Gunnar From, på Storuman Energi.

86 procent av svenskarna anger att de skulle förändra sitt beteende om de hade haft timtaxa på el och fått en varning via sms eller mail om att elen skulle bli dyr under några timmar. Om man hade haft en display hemma som visade skillnader i pris över dygnet skulle 91 procent av svenskarna förändra sin elkonsumtion. Kvinnorna skulle ändra sitt beteende i något högre utsträckning än männen.

Timtaxa på el minskar belastningen på miljön eftersom samhällets elbehov blir jämnare spritt över dygnet och man slipper använda sk. ”smutsel” för att klara energitopparna. Åtta av tio tycker att miljöargumentet för timtaxa på el är mycket eller ganska starkt.

Nära sex av tio har blivit mer oroliga för rörliga elavtal. Framöver anser endast var femte svensk att rörligt elavtal passar dem bäst. Så många som varannan svensk föredrar en mix med rörligt och fast pris, varav 32 procent vill kombinera prismixen med timtaxa. Tre av tio svenskar önskar ett renodlat fastprisavtal.

* Om undersökningen
Elhandelsbolaget Storuman Energi har via PFM Research intervjuat 1 009 svenskar i ett riksrepresentativt urval om de höga elpriserna i vinter.

Beställ rapporten i sin helhet: maria.lyckesjo@anpr.se

För mer information, kontakta:
Nils Gunnar From, VD Storuman Energi, 070-554 66 58

Ämnen

  • Energifrågor

Regioner

  • Storuman

Storuman Energi är ett fristående elhandelsbolag etablerat 1999. Storuman Energis mål är att sänka elpriset för konsumenten och samtidigt minska belastningen på miljön. Företaget verkar för en sundare elmarknad och en inskränkning av eljättarnas makt. Idag har Storuman Energi ca 50 000 kunder i hela Sverige. Besök www.storumanenergi.se för mer information