Pressmeddelande -

Sex av tio svenskar tycker elmarknaden fungerar dåligt

Det fristående elhandelsbolaget Storuman Energi har via PFM Research intervjuat 1 009 svenskar om deras syn på svensk energimarknad. Nära sex av tio svenskar, 59 procent, anser att svensk elmarknad fungerar dåligt. Män anser i signifikant högre utsträckning än kvinnor att elmarknaden fungerar dåligt, 72 procent respektive 47 procent, och äldre personer är betydligt mer kritiskt inställda än yngre.

- Allt högre elpriser, chockhöjda nätavgifter och diskussionen om de stora elproducenternas agerande verkar ha fått svenska folket på krigsstigen. Det är klart att folk reagerar när elpriserna från dag till annan kan variera mellan 50 öre KWh till över 15 kronor KWh, säger Nils-Gunnar From, VD för Storuman Energi.

Det senaste halvåret har elpriserna skjutit i höjden. Drygt varannan svensk, 52 procent, tror att elproducenterna underutnyttjat kärnkraften med avsikt att höja priserna. Bara 27 procent tror på elproducenternas egen förklaring att det beror på reparationer.

Undersökningen visar att 31 procent av svenskarna av princip inte vill anlita något av de tre stora energibolagen, E.ON, Vattenfall eller Fortum och att hela 87 procent är irriterade över att eljättarnas direktörer plockat ut stora bonusar. 64 procent anser att staten misskött styrningen av Vattenfall och 4 av 10 svenskar säger sig skämmas över Vattenfall som ett varumärke för Sverige.

- Elbranschen har idag trovärdighetsproblem och måste reparera sitt förtroende hos svenska folket. Ett sätt är att ge konsumenterna mer makt genom att erbjuda timtaxa på el. Genom timtaxa kan hushåll styra sin konsumtion till de tider på dygnet då elpriset är lägre. Redan idag finns de tekniska möjligheterna att ge alla som vill mer makt över sin elräkning, men eljättarna saknar viljan. Regeringen har tidigare uttalat sig positivt om timtaxa. Nu är det dags att gå från ord till handling. Det finns ingen anledning att vänta, avslutar Nils-Gunnar From, avslutar Nils-Gunnar From.

För mer information, kontakta:
Nils Gunnar From, VD Storuman Energi, 070-554 66 58
Beställ rapporten i sin helhet: maria.lyckesjo@anpr.se

Ämnen

  • Energifrågor

Regioner

  • Storuman

Storuman Energi är ett fristående elhandelsbolag etablerat 1999. Storuman Energis mål är att sänka elpriset för konsumenten och samtidigt minska belastningen på miljön. Företaget verkar för en sundare elmarknad och en inskränkning av eljättarnas makt. Idag har Storuman Energi ca 50 000 kunder i hela Sverige. Besök www.storumanenergi.se för mer information.