Gå direkt till innehåll
Victoria Anderssons verk Struves Triangel. Foto: Silvia Colombo.
Victoria Anderssons verk Struves Triangel. Foto: Silvia Colombo.

Pressmeddelande -

Världsarvet Struves meridianbåge levandegörs med ljudberättelser i Storyspot

Kommunerna Övertorneå, Kiruna, Pajala och Haparanda går samman för att gemensamt sprida kunskap och berätta om världsarvet Struves meridianbåge, genom dramatiserade ljudberättelser i appen Storyspot.

Kom närmare de historiska vetenskapsmännen och människorna som hjälpte dem genom att lyssna på berättelser om händelser och myter från meridianbågen, i appen Storyspot. Berättelserna är ett sätt att levandegöra Struves expedition, tidens tankar och strapatserna kring mätningarna.

Ljudberättelserna finns utmärkta på en interaktiv karta i appen Storyspot. Lyssna genom att ladda ner Storyspot gratis där appar finns. Tillåt appen att använda telefonens gps. Sök efter platserna på kartan eller skriv ”Struve” i Sökrutan.

Det går att lyssna på berättelserna hemma i soffan, men vi rekommenderar att bege sig till någon eller några av platserna där händelserna utspelade sig. Det är ett roligt sätt att komma ut i vår fantastiska natur, få en spännande upplevelse och lära sig något nytt.


Om Struves expedition
Efter Franska Revolutionen, Napoleonkrigen, och upplösningen av Tysk-Romerska riket rådde kaos i Europa när det kom till nationsgränser och kartor. Den framstående tyskfödde astronomen Wilhelm Struve fick i uppdrag att med hjälp av så kallad triangulering göra en exakt mätning av en del av den 25 längdgraden och därigenom kunna fastslå teorierna om att jorden inte var helt rund utan tillplattad vid polerna. 

Det är idag nästan ofattbart att tänka sig hur det gick till att samordna ett så enormt vetenskapligt projekt under första halvan av 1800-talet. Utan telefoner eller andra moderna kommunikationer planerade Wilhelm Struve expeditioner i det som idag är tio olika länder. Mätpunkter utsågs, data samlades in och analyserades. Torn och stenrösen byggdes för att nå rätt höjd för mätningarna och medarbetare instruerades. Allt detta under en tid när det kunde ta flera veckor för ett brev att nå sin mottagare!

Unesco utsåg 34 av mätpunkterna i Struves meridianbåge till världsarv 2005. Fyra av världsarvspunkterna ligger i den svenska delen av Tornedalen.


Ljudberättelserna är producerade av Storyspot och finns på både svenska och engelska. Berättelserna om mätpunkterna Tynnyrilaki (Kiruna kommun) och Perävaara (Haparanda kommun) finns också på finska.

Manus och svensk inläsning: Marit och Martin Deubler Holmlund. 
Engelsk inläsning: Christopher Hoyt 
Finsk inläsning: Vivi Laakko

Ämnen

Kategorier

Regioner


Storyspot är Sveriges största digitala plattform för muntligt berättande om platser. Sporthändelser, kultur, historia, arkitektur, övernaturligt och personliga upplevelser får alla plats i appen Storyspot och skapar tillsammans en mångfald av berättelser där lyssnaren själv väljer vad den tycker är intressant.

I dagsläget finns tusentals storyspots att lyssna på runt om i Sverige, och i övriga världen.

Berätta lokalt. Dela globalt.

Presskontakt

Lisa Evertsson Norrevik

Lisa Evertsson Norrevik

Presskontakt Grundare & VD 070 401 22 02

Berätta lokalt. Dela globalt.

Storyspot är Sveriges största digitala plattform för muntligt berättande om platser. Sporthändelser, kultur, historia, arkitektur, övernaturligt och personliga upplevelser får alla plats i appen Storyspot och skapar tillsammans en mångfald av berättelser där lyssnaren själv väljer vad den tycker är intressant.

I dagsläget finns tusentals storyspots att lyssna på runt om i Sverige, och i övriga världen.

Berätta lokalt. Dela globalt.

Storyspot