Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Seminarium om mobiltelefoni och hälsa

Vad säger forskningen om riskerna med mobiltelefoni?
Hur påverkar mobiltelefonen sömnen och hjärnans kognitiva funktioner?
Vad visar studier på djur om cancerrisken för den som använder mobiltelefoni?

Fredagen den 8 oktober arrangerar Strålsäkerhetsmyndigheten och Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, ett seminarium om mobiltelefoni och hälsa.

På seminariet får du ta del av det aktuella forskningsläget inom området.
För programmet svarar forskarna i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält och hälsa.

Seminariet hålls på engelska.

Tid:                     
Fredag den 8 oktober klockan 09.00–12.00
Plats:
Folkets Hus, Barnhusgatan 12–14, Stockholm
Moderator:        
Professor Anders Ahlbom, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet;
ordförande, Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält och hälsa

Kaffe serveras från 08.30.

Anmäl dig till malin.naas@ssm.se

Medtag presslegitimation.

Om du har frågor om seminariet är du välkommen att kontakta Malin Nääs, pressansvarig på Strålsäkerhetsmyndigheten, telefon 08-799 43 86 eller e-post malin.naas@ssm.se

Läs programmet på vår webbplats, www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • radiovågor
  • mobiltelefoni

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Uppdraget omfattar både dig som privatperson och som yrkesverksam.

Myndigheten arbetar inom ett mycket brett område: kärnkraft, avveckling av kärnkraft, kärnavfall, transporter av radioaktiva ämnen, sol, solarier, elektromagnetiska fält, laser, radon, kosmisk strålning, beredskap mot händelser och olyckor med strålning, biobränsle samt användning av strålning inom vård, forskning och industri.

Kontakter

Malin Nääs

Presskontakt Pressansvarig 0709-176652