Pressmeddelande -

Patent avslöjar: Operatör kände till cancerrisker med trådlösa nätverk

Den schweiziska mobiloperatören Swisscom har sedan minst ett decennium kännedom om cancerriskerna med trådlösa nätverk. Redan 2003 beskrev företaget att hälsoeffekterna kan bli omfattande och leda till ökad cancerrisk i en patentansökan. Trots kunskapen marknadsförs tekniken allt aggressivare mot skolbarn.

Swisscom AG, Schweiz ledande mobiloperatör, ansökte år 2003 om patent för en metod för att minska mikrovågsstrålningen från trådlösa datanätverk (WLAN). Företaget beskrev att mikrovågsstrålning under gällande gränsvärden är gentoxisk och kan skada arvsmassan samt att effekterna av strålningen är “ett känt problem”.

”Effekterna av WLAN på människokroppen kan bli omfattande”, anförde Swisscom och beskrev i detalj den cancerframkallande effekten:

“Hälsoriskerna av strålningen har blivit bättre förstådda genom den senaste tidens forskning. När exempelvis mänskliga blodceller bestrålas med elektromagnetiska fält, har tydliga skador på arvsmassan och indikationer på förhöjd cancerrisk visats. […] Det har således varit möjligt att visa att mobilstrålning kan skada genetiskt material och mänskliga blodceller varvid såväl DNA och antal kromosomer förändras. Denna mutation kan följaktligen leda till ökad cancerrisk”.

Patentet gäller en metod som stänger ner routern till viloläge när nätverket inte aktivt används. På så sätt minskar tiden som människor exponeras och därmed strålningens permanenta stresseffekt. Så sent som den 21 december 2012 betalade Swisscom för en förnyelse av patentet.

Åtta år efter Swisscoms beskrivning av cancerriskerna, bekräftade WHO:s cancerforskningsinstitut, IARC, att mikrovågsstrålning från mobiltelefoner och trådlösa nätverk är ”möjligen cancerframkallande”, klass 2B.

Trots kunskapen om riskerna marknadsförs trådlösa nätverk aggressivt mot skolor och daghem i Sverige för ökad användning bland barn

Swisscoms patent:
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2004075583

Relaterade länkar

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • gentoxisk
 • cancerrisk
 • mobilstrålning
 • möjligen cancerframkallande
 • tore fahlström
 • 2003
 • schweiziska mobiloperatören
 • trådlösa nätverk
 • cancerrisker
 • patent
 • operatör
 • swisscom
 • wlan
 • who
 • iarc
 • klass 2b

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.se

Kontakter

Mona Nilsson

Presskontakt forskning, hälsorisker, forskningsfusk, myndighetsgranskning 08-560 516 02