Pressmeddelande -

Strand Interconnect genomför förvärvet av Corus

· Konsultrörelse i Corus Technologies förvärvas · Återförsäljaravtal och supportavtal för integrationsprodukten QuickLink Strand Interconnect AB (publ), noterat på NGM Equity har som affärsidé, "Att ständigt förbättra organisationers kundmöten, processer och lönsamhet genom IT-baserade lösningar och tjänster". Detta speglar ett växande behov bland företag och organisationer och utgör grunden för förvärvet av konsultverksamheten i Corus Technologies AB. Strand Interconnect:s bolagsstämma beslöt den 11 november att godkänna styrelsens förslag till förvärv av Corus Technologies konsultrörelse samt att ge styrelsen mandat att emittera upp till 5 miljoner akter av serie B, längst intill ordinarie bolagsstämma, för kommande förvärv eller kvittningar. Frågan om godkännande av likvidatorns slutredovisning kommer att behandlas vid en senare bolagsstämma. Förvärvet av Corus Technologies innebär att Strand Interconnect tillförs 12 konsulter och att det slutliga priset bestämdes till 2.073.000 kr vilket betalas med 3.513.559 nyemitterade aktier av serie B. Med förvärvet av konsultrörelsen i Corus Technologies förstärks Strand Interconnect affärsområde Affärsintegration. Detta utgör ett växande område och tillför Strand Interconnect ett antal nya kunder såsom Landstinget (SLL), PTS, Skanska, Sodexho, Luftfartsverket med flera. Vidare har Strand Interconnect avtalat med Corus Technologies AB om ett återförsäljaravtal av programvaran QuickLink. Med detta avtal utökas Strand Interconnect:s serviceutbud inom området Affärsintegration och produktförsäljning. Strand Interconnect har även avtalat med Corus Technologies om att överta supporten för befintliga och nya Corus QuickLink kunder. För vidare information kontakta för Strand; VD Rolf Hallencreutz, tel 08-661 96 50 eller 0709-642 160

Ämnen

  • Industri, tillverkning