Gå direkt till innehåll

Kontakt

Johanna Munck af Rosenschöld

Johanna Munck af Rosenschöld

VD, Arkitekt 070-742 20 15
Göran Ekeroth

Göran Ekeroth

Kundansvarig arkitekt, partner 076 - 526 76 08
Andreas Fries

Andreas Fries

Kundansvarig arkitekt, partner Bostad, Handel 08-586 176 09
Jan Ytterborn

Jan Ytterborn

Kundansvarig arkitekt, partner Stadsutveckling 08-586 176 14
Jonas Falk

Jonas Falk

Kundansvarig arkitekt, partner Interiör Arkitektur 08-586 176 07
Jonas Ericsson

Jonas Ericsson

Kundansvarig arkitekt, partner Handel 08-586 176 56
Kristian Lönn

Kristian Lönn

Kundansvarig arkitekt, partner Fastighetsutveckling 08-586 176 03
Henrik Steinbrecher

Henrik Steinbrecher

Styrelseordförande 070 – 333 42 93
Kajsa

Kajsa

Affärsområdesansvarig bostad, Arkitekt SAR/MSA, Civilingenjör 070 - 922 96 34

Vi förenar människa, form och värde

Genom en fusion av gestaltning och affärsnytta formad i nära dialog med kunden utformar vi miljöer med människan i fokus. Bolaget grundades 1991, är partnerägt och har en omsättning på cirka 80 miljoner SEK. Med cirka 70 medarbetare i Stockholm verkar vi inom områdena fastighetsutveckling, stadsutveckling, handel, bostad, landskap och interiör arkitektur.

Vi är syftesdrivna, modiga värdeskapare. Vårt fördjupade förhållningssätt till strategi och vårt ständiga sökande efter insikter om uppdragens förutsättningar och mål skiljer oss från andra arkitekter. För oss är en solid, strategisk bas i det vi gör en grundförutsättning för att skapa enastående arkitektur. Genom lyhördhet och djupa insikter bygger vi våra projekt från grunden för att säkerställa att vi överträffar uppdragsgivarens förväntningar på alla plan.

Värdeskapande har alltid varit vår ledstjärna och genomsyrar vårt sätt att tänka och agera. För oss innebär värdeskapande att vi tillför något mätbart och kännbart till det vi gör – vi identifierar genomförbara värden som sedan faktiskt kan förverkligas. Vårt kommersiella synsätt stärker våra kunders affärer genom att tidigt identifiera och erbjuda värden som leder till bättre avkastning på beställarens investerade kapital. Resultatet blir fantastisk arkitektur med tydlig funktion och identitet som skapar värden för våra kunder och för samhället.

Vi skapar bestående värden genom att leverera mer än vad som förväntas av en arkitekt.

Strategisk Arkitektur
Drottninggatan 25, 11151 Stockholm
11151 Stockholm
Sverige