Gå direkt till innehåll
Ca 80 personer var på plats på Quality Hotel Galaxen i Borlänge, för att lyssna till Jesper Fundberg, fil.dr inom maskulinitetsforskning och verksam lärare på polisprogrammet i Malmö. Foto: Daniel Elfving
Ca 80 personer var på plats på Quality Hotel Galaxen i Borlänge, för att lyssna till Jesper Fundberg, fil.dr inom maskulinitetsforskning och verksam lärare på polisprogrammet i Malmö. Foto: Daniel Elfving

Pressmeddelande -

Fullsatt seminarium om machokulturen i byggbranschen

Den 10 november anordnade Byggpartner, tillsammans med Women Building Sweden, Byggdialog Dalarna och Villazero, ett seminarium om hur vi kan attrahera fler kvinnor och män till byggbranschen och skapa en bättre arbetsmiljö för alla. På plats var Jesper Fundberg, fil.dr inom maskulinitetsforskning och lärare på polisprogrammet. Han belyste makt, beteendemönster och machokultur på arbetsplatsen och gav branschen en hemläxa – Sätt gränser och lägg ansvaret där det hör hemma, hos männen!

Forskning visar att företag som är mer jämställda blir mer lönsamma och upplevs som attraktivare arbetsplatser. Men kravet på att ökad andel kvinnor ska leda till ökad lönsamhet är orättvist och lömsk. Det kravet ställs ju inte på män, menar Jesper Fundberg. Samtidigt mäts företags jämställdhetsarbete allt som oftast i hur könsfördelningen ser ut på arbetsplatsen inom olika kategorier. Jesper Fundberg, som har forskat om maskulinitet och makt menar däremot att fördelningen av kvinnor och män på arbetsplatsen inte är det mest intressanta, utan snarare något annat.

”Det är kulturen, beteenden och invanda mönster på arbetsplatsen som är det väsentliga, och hur människor upplever att de blir bedömda och behandlade professionellt på arbetsplatsen. Jag träffar ofta chefer som berättar att de kommit långt i jämställdhetsarbetet, för de har en jämn fördelning av kvinnor och män bland medarbetarna. Det kan vara tufft att höra för den kvinna som upplever att hon blir förminskad eller trakasserad på jobbet”, säger Jesper Fundberg.

”Det är inte säkert att fler kvinnor på en arbetsplats per automatik leder till en bättre arbetsmiljö. I vissa fall kan det leda till att männen känner ett behov av att hävda sig ännu mer, och machokulturen blir därmed ännu starkare”, fortsätter Jesper.

Hur kan vi komma tillrätta med negativa jargonger och en osund arbetsmiljö? Många hävdar att svaret är utbildning. Jesper menar att det kanske snarare handlar om att träna förmågan att sätta gränser, säga ifrån och lägga ansvaret där det hör hemma, nämligen hos männen. Ofta är personen som säger eller gör något olämpligt inte ens medveten om det, då det är ett så invant mönster. Jesper uppmanar framförallt alla män att agera och säga ifrån till kollegor som beter sig olämpligt. Vissa tror att det är en generationsfråga och att negativa mönster och beteenden kommer försvinna när yngre människor kommer in på arbetsplatsen och äldre försvinner, men enligt forskningen är det inte så enkelt.

”Det finns ingen forskning som visar på att dessa beteenden kommer försvinna med tiden. Tvärtom visar forskningen att både män och kvinnor påverkas av hur det är på arbetsplatsen och gör allt för att passa in. Den negativa jargongen kan därmed förstärkas ytterligare, och efter bara några veckor som ny på jobbet, kan det vara den yngsta personen som beter sig värst”, säger Jesper.

”Vi på Byggpartner inser att både vi och byggbranschen har mycket att vinna på att arbeta med jämställdhet, inte minst ut ett lönsamhetsperspektiv. Samtidigt är beteendemönster och attityder som leder till en sämre arbetsmiljö något vi måste jobba med i alla organisationer i hela branschen. Det måste vara en prioriterad ledningsfråga”, säger Sture Nilsson, vd på Byggpartner.

”Det här var en mycket intressant dag med väldigt bra gruppdiskussioner, både under och efter föreläsningen med Jesper. Många kunde relatera till olika vardagliga händelser som belystes och alla fick sig nog en tankeställare”, säger Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna och Gabriella Hagman, vd Mondo Arkitekter, som båda är grundare av Women Building Sweden.

Women Building Sweden är ett affärsnätverk som består av kvinnor i ledande befattning inom bygg- och fastighetsföretag. Nätverket har höga ambitioner och vill bidra till ett hållbart byggande i Dalarna såväl som i övriga landet.

För frågor, vänligen kontakta:
Sture Nilsson, vd på Byggpartner AB: sture.nilsson@byggpartner.com
Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna AB: kristina.hansen@structor.se
Gabriella Hagman, vd Mondo Arkitekter AB: gabriella.hagman@mondo.se

Ämnen

Taggar


Structor ser möjligheter. Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter. Structor består av cirka 35 självständiga och partnerägda specialistbolag med drygt 500 konsulter verksamma från Lycksele i norr till Malmö i söder.

Presskontakt

Monica Granberg

Monica Granberg

Presskontakt VD, Structor AB 08-545 556 30

Relaterat material

Structor ser möjligheter

Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Gruppen består av självständiga och partnerägda konsultbolag. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter. Structor består av drygt 30 självständiga och partnerägda specialistbolag med cirka 500 konsulter verksamma från Lycksele i norr till Malmö i söder.

Structor
Solnavägen 4
113 65 Stockholm
Sverige