Gå direkt till innehåll
Tobias Fröling och Mook Changrachang, Structor Installationsteknik AB. Foto: Structor
Tobias Fröling och Mook Changrachang, Structor Installationsteknik AB. Foto: Structor

Pressmeddelande -

Structor bidrar på vägen mot hållbara investeringar

SPP Fastigheter har via förvaltningsbolaget Storebrand Fastigheter anlitat Structor Installationsteknik för uppdraget att förbereda deras fastighetsbestånd för kommande krav inom EU:s nya taxonomi. Syftet med taxonomin är att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer kring vad som får kallas gröna investeringar. För fastighetsbranschen innebär det bland annat ett verktyg som klassar fastighetsbolagens alla ekonomiska aktiviteter utifrån deras klimategenskaper.

Structor Installationsteknik har fått i uppdrag att utföra en energikartläggning för 48 fastigheter inom SPP Fastigheters bestånd, för att kunna uppnå taxonomins energimål. I uppdraget ingår både att ta fram handlingsplaner som påvisar hållbara investeringar, samt förvaltning av fastigheterna ur energisynpunkt. Uppdraget utförs i samarbete med SPP Fastigheters tekniska förvaltning L&T.

”Det är både roligt och stimulerande att arbeta med företag som ligger i framkant. Storebrand har höga ambitioner och har redan höga meriter inom hållbarhetsområdet. Nu tar vi tillsammans stafettpinnen för att stå redo när det nya taxonomidirektivet, vad gäller klimatutsläpp och klimatanpassning, träder i kraft den 1 januari 2022”, säger Mook Changrachang, uppdragsledare, Structor Installationsteknik AB.

”Jag är stolt över att vi har fått förtroendet att utveckla konceptet och metodiken för att uppnå hållbarhetskraven inom den nya EU-taxonomin och visa på hur SPP Fastigheter kan möta kraven för en grönare framtid,” säger Tobias Fröling, vd på Structor Installationsteknik AB.

"För oss är det viktigt att ligga i framkant inom hållbarhetsområdet. Våra tidigare resultat i GRESB visar att vårt hållbarhetsarbete har gett resultat då vi rankas som Global Sector Leader inom vårt segment. Att påbörja arbetet med Sustainable Finance och taxonomin ser vi som en naturlig fortsättning på vårt långsiktiga hållbarhetsarbete," säger Henrik Svensson, Head of Property Development på Storebrand Fastigheter.

Taxonomin ingår i EU:s Action Plan för Sustainable Finance och är ett verktyg som underlättar klassificering av hållbara investeringar. Det kommer att ställas krav inom sex olika miljömålområden; minskade klimatutsläpp, klimatanpassning, vatten och marina resurser, cirkulär ekonomi, föroreningar, biologisk mångfald och skydd av ekosystem.

För frågor vänligen kontakta:

Tobias Fröling, vd på Structor Installationsteknik AB
tobias.froling@structor.se

Mook Changrachang, uppdragsansvarig på Structor Installationsteknik AB
mook.changrachang@structor.se

Henrik Svensson, Head of Property Development på Storebrand Fastigheter
henrik.svensson@storebrand.com


Ämnen

Kategorier


Structor ser möjligheter. Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter. Structor består av cirka 35 självständiga och partnerägda specialistbolag med drygt 500 konsulter verksamma från Lycksele i norr till Malmö i söder.

Kontakter

Monica Granberg

Monica Granberg

Presskontakt VD, Structor AB 08-545 556 30

Structor ser möjligheter

Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Gruppen består av självständiga och partnerägda konsultbolag. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter. Structor består av drygt 30 självständiga och partnerägda specialistbolag med cirka 500 konsulter verksamma från Lycksele i norr till Malmö i söder.

Structor
Solnavägen 4
113 65 Stockholm
Sverige