Gå direkt till innehåll
Ove Hakala leder Structors uppdrag tillsammans med Annika Eriksson. Foto: Structor
Ove Hakala leder Structors uppdrag tillsammans med Annika Eriksson. Foto: Structor

Pressmeddelande -

Structor bidrar till robust vattenförsörjning i Stockholm

Structor Mark Stockholm AB har fått i uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall att projektera en ny huvudvattenledning från Norsborgs vattenverk till Alby. Uppdraget är en viktig del i att skapa en robust vattenförsörjning för ett växande Stockholm.

Den nya huvudvattenledningen, som Structor ska projektera för Stockholm Vatten och Avfall, blir 1,4 meter i diameter och drygt 4 km lång. Stockholm, Huddinge och till Stockholm Vatten och Avfall anslutna grannkommuner, växer kraftigt och antalet invånare förväntas öka från dagens cirka 1,5 till cirka 2,2 miljoner 2050. Den nya huvudvattenledningen är ett led i att förse den växande befolkningen med dricksvatten. Den möjliggör också för Stockholm Vatten och Avfall att renovera befintliga ledningar, vilket minskar risken för läckage och driftsavbrott.

”Vi ser fram emot ett gott samarbete med Stockholm Vatten och Avfall och vår kompetenta konsultorganisation i detta projekt. Det är unikt att få möjlighet att bidra till en huvudvattenledning med denna dimension och betydelse för hela Stockholm”, säger Ove Hakala och Annika Eriksson, Structor Mark Stockholm AB.

Structor ska ta fram en utökad förstudie och systemhandling, vilket bland annat omfattar projektering, miljö, avtal- och rådighetsfrågor samt ledningssamordning. Uppdraget innehåller flera komplexa tekniska lösningar. Den kommer att gå igenom ett tätbebyggt område som är under utveckling och ska kopplas till anslutningspunkter där det råder strikta restriktioner på avstängning av vatten. Uppdraget ska vara klart 2022.

”Jag är hedrad över att leda detta samhällsviktiga projekt, och ser fram emot ett gott samarbete med Structor och hela konsultgruppen”, säger Rasmus Regnstrand, projektledare, Stockholm Vatten och Avfall.

Structor Mark Stockholm AB samarbetar i uppdraget med flera Structorbolag, ELU Konsult AB, Nivå Landskapsarkitektur, MR Entreprenad AB och AB Kartverkstan


För frågor, vänligen kontakta:

Ove Hakala, projekteringsledare på Structor Mark Stockholm AB:
ove.hakala@structor.se

Annika Eriksson, bitr. projekteringsledare på Structor Mark Stockholm AB: 
annika.eriksson@structor.se

Rasmus Regnstrand, projektledare på Stockholm Vatten och Avfall:
rasmus.regnstrand@extern.stockholm.se


Ämnen

Kategorier


Structor ser möjligheter. Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter. Structor består av cirka 35 självständiga och partnerägda specialistbolag med drygt 500 konsulter verksamma från Lycksele i norr till Malmö i söder.

Kontakter

Monica Granberg

Monica Granberg

Presskontakt VD, Structor AB 08-545 556 30

Structor ser möjligheter

Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Gruppen består av självständiga och partnerägda konsultbolag. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter. Structor består av drygt 30 självständiga och partnerägda specialistbolag med cirka 500 konsulter verksamma från Lycksele i norr till Malmö i söder.

Structor
Solnavägen 4
113 65 Stockholm
Sverige