Gå direkt till innehåll
Bolagen växte med fler medarbetare och ingen permitterades eller varslades till följd av Covid-19 pandemin. Under året förbereddes även uppstarten av nya spännande bolag. Foto: Structor
Bolagen växte med fler medarbetare och ingen permitterades eller varslades till följd av Covid-19 pandemin. Under året förbereddes även uppstarten av nya spännande bolag. Foto: Structor

Pressmeddelande -

Structor gjorde ett starkt 2020

Structorgruppen går fortsatt starkt och 2020 hade Structor den högsta omsättningen och det bästa resultatet hittills. Omsättningen uppgick till cirka 800 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 112,5 miljoner kronor, efter 25 procents vinstdelning till bolagens medarbetare (cirka 150 miljoner före vinstdelning). Detta innebär att omsättningen ökade drygt 6 procent och resultatet ökade 16 procent jämfört med 2019.

Monica Granberg, vd för Structor AB, kommenterar:

Vi är otroligt tacksamma över att vi kan stänga böckerna för 2020 som trygga arbetsgivare till våra medarbetare och stabila samarbetspartners till våra kunder. Jag är stolt över det stora engagemanget hos våra medarbetare och kunder för att hålla projekt och verksamheter igång, under helt nya förutsättningar. Dialog är vårt viktigast verktyg och ligger till grund för olika arbetssätt och lösningar anpassade till varje individ, grupp, projekt och bolag. Vår dynamiska, decentraliserade och nätverksbaserade organisation har visat sig vara en styrka, även i en exceptionell situation med en global pandemi och en till delar vikande marknad. Vi vill ge fler möjlighet att äga och driva konsultföretag och jag är otroligt glad att vi inom kort kommer att starta upp ett nytt specialistbolag inom BIM tillsammans med partners, med säte i Göteborg.

Satsar på att bidra till ett robustare och mer hållbart samhälle
Pandemin har ökat takten i omställning till ett mer hållbart och robust samhälle, både hos våra kunder och medarbetare. Pandemin synliggör behovet av en god krisberedskap och att vi behöver arbeta med helhetsperspektiv för att säkra våra samhällsviktiga funktioner, inte minst livsmedels-, läkemedels-, och energiförsörjningen. Under 2020 rekryterade vi specialister inom krisberedskap och civilt försvar och vi fick bland annat i uppdrag att bistå Svenska Kraftnät med kontinuitets- och krishantering. Vi startade under 2020 flera stora uppdrag för att bistå kunder att ställa om till ett fossilfritt Sverige, skapa bostäder och infrastruktur samt säkra upp samhällsviktiga funktioner. Under året som gick var vi också med och grundade affärsnätverket Woman Building Sweden, som skapar nya affärs- och innovationsmöjligheter och inspirerar fler kvinnor att kliva in i byggbranschen. Vi inledde arbetet med att utveckla Sveriges första koldioxidneutrala småhus, Villazero, med Mondo Arkitekter och Fiskarhedenvillan. Inom kort lanserar vi en ny klimattjänst riktad mot klimatanpassning.

En god grund för framtiden
Structor har sedan starten 1999 växt organiskt till en av Sveriges största konsultgrupper inom samhällsbyggnadsområdet. Bolagen inom gruppen är verksamma på olika marknader med ett brett utbud av affärsområden och tjänster för olika offentliga och privata kunder. Gruppens bolag är obelånade, solida och likvida. Sammantaget är vi väl rustade och ödmjuka inför framtiden.


För frågor, vänligen kontakta Monica Granberg, vd Structor AB 
monica.granberg@structor.se


Ämnen

Kategorier


Structor ser möjligheter. Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter. Structor består av cirka 35 självständiga och partnerägda specialistbolag med drygt 500 konsulter verksamma från Lycksele i norr till Malmö i söder.

Presskontakt

Monica Granberg

Monica Granberg

Presskontakt VD, Structor AB 08-545 556 30

Structor ser möjligheter

Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Gruppen består av självständiga och partnerägda konsultbolag. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter. Structor består av drygt 30 självständiga och partnerägda specialistbolag med cirka 500 konsulter verksamma från Lycksele i norr till Malmö i söder.

Structor
Solnavägen 4
113 65 Stockholm
Sverige