Gå direkt till innehåll
Structor står stabilt och fortsätter att utvecklas positivt. Foto: Structor
Structor står stabilt och fortsätter att utvecklas positivt. Foto: Structor

Pressmeddelande -

Structor står stabilt och utvecklas positivt

Structorgruppen fortsätter att stå stabilt, utvecklas och expandera, trots den oro och osäkerhet som den pågående pandemin innebär. Den samlade omsättningen uppgår till och med kvartal 2 2020 till cirka 464 miljoner kronor med ett resultat om cirka 71 miljoner kronor efter 25 procents vinstdelning med bolagens medarbetare. Omsättningen var cirka 8 procent högre än samma period föregående år. Resultatet var cirka 28 procent högre än motsvarande period 2019 och 13 procent högre än motsvarande period 2018. Kunder och medarbetare fortsätter att anpassa projekt och arbetssätt efter pandemins förutsättningar, genom distansarbete och olika lokala lösningar.

Monica Granberg, vd för Structor AB, kommenterar: Alla våra medarbetare har våra kunders projekt i högsta fokus och tillsammans med våra kunder fortsätter vi att skapa nya sätt att arbeta och mötas i spåren av pandemin. Vi är övertygande om att det kommer att påverka våra arbetssätt även framåt i tiden, och det finns många lärdomar att dra. Gruppen har inte behövt permittera eller varsla några medarbetare. Istället har bolagen anställt fler medarbetare under första halvåret 2020, där det funnits behov. Gruppens bolag har tagit del av lättnader i form av lägre arbetsgivaravgifter och ändrade sjukersättningskostnader till följd av pandemin, vilket till en del har påverkat resultat positivt.

Omställningar och flera angelägna projekt
Drivkraften att ställa om till ett mer hållbart samhälle är stark både hos våra kunder och medarbetare. Vi arbetar i flera stora projekt för att ställa om till ett fossilfritt Sverige, skapa bostäder och infrastruktur samt att öka säkerheten och robustheten i våra samhällsviktiga funktioner. Vi har under perioden tagit initiativ till Women Building Sweden, ett affärsnätverk för kvinnor i ledande roller för att utveckla hållbart byggande, nå ökad innovation och affärsnytta.  

En god grund för framtiden
Structor har sedan starten 1999 växt organiskt till en av Sveriges största konsultgrupper inom samhällsbyggnadsområdet. Bolagen inom gruppen är verksamma på olika marknader med ett brett utbud av affärsområden och tjänster för olika offentliga och privata kunder. Gruppens bolag är obelånade, solida och likvida. Sammantaget är vi väl rustade och ödmjuka inför framtiden.

För frågor vänligen kontakta Monica Granberg, vd Structor AB: monica.granberg@structor.se

Ämnen

Kategorier


Structor ser möjligheter. Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter. Structor består av cirka 35 självständiga och partnerägda specialistbolag med drygt 500 konsulter verksamma från Lycksele i norr till Malmö i söder.

Kontakter

Monica Granberg

Monica Granberg

Presskontakt VD, Structor AB 08-545 556 30

Structor ser möjligheter

Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Gruppen består av självständiga och partnerägda konsultbolag. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter. Structor består av drygt 30 självständiga och partnerägda specialistbolag med cirka 500 konsulter verksamma från Lycksele i norr till Malmö i söder.

Structor
Solnavägen 4
113 65 Stockholm
Sverige