Gå direkt till innehåll
Från vänster: Karl Skoog, Ludvig Wallmann och Anna-Karin Davidsson, vd Structor Riskbyrån AB.  Foto: Structor
Från vänster: Karl Skoog, Ludvig Wallmann och Anna-Karin Davidsson, vd Structor Riskbyrån AB. Foto: Structor

Pressmeddelande -

Structor växer inom beredskap och risk

Karl Skoog och Ludvig Wallmann har anslutit till Structor Riskbyrån. Med Karl och Ludvig befäster bolaget sin position som ett ledande specialistbolag inom krisberedskap och riskhantering.

Karl Skoog kommer närmast från FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) och är specialist inom försvar, säkerhet och beredskap. Han har lång erfarenhet av att ge metod-, analys- och expertstöd till Försvarsmakten, där han bland annat utgjort ett metodstöd i försvarsplaneringsprocessen inför operationer i både fred, kris och krig.

“Den förändrade hotbilden i Sveriges närområde gör att totalförsvar och krisberedskap blir allt viktigare, för både offentlig sektor och privata aktörer. Vi har också levt tillräckligt länge med pandemin för att kunna utvärdera genomförda krisåtgärder och samla erfarenheter inför kommande kriser”, säger Karl Skoog.

Ludvig Wallmann är specialist med lång erfarenhet inom riskhantering. Han kommer närmast från Trafikverket där han arbetat som riskspecialist inom Stora projekt samt som riskstrateg på verksamhetsområde investering. Han har också erfarenhet som risk- och säkerhetskonsult på SNC-Lavalin.

”Riskhantering går på tvärs över organisatoriska nivåer, verksamheter och specialistområden, och samverkar på så sätt med alla delar av en organisation eller ett projekt. En fungerande riskhantering bidrar till en förbättrad styrning och samverkan för att uppnå uppsatta mål”, säger Ludvig Wallmann.

”Vi är mycket glada över att utöka teamet med Karl och Ludvig. De kommer bidra med nya perspektiv. Genom våra olika erfarenheter skapas möjligheter att utvecklas och hitta nya spännande lösningar i våra projekt - det är också då vi har som roligast," säger Anna-Karin Davidsson, vd för Structor Riskbyrån AB.

För frågor, vänligen kontakta:
Karl Skoog karl.skoog@structor.se
Ludvig Wallman ludvig.wallmann@structor.se
Anna-Karin Davidsson anna-karin.davidsson@structor.se


Ämnen

Kategorier


Structor ser möjligheter. Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter. Structor består av cirka 35 självständiga och partnerägda specialistbolag med drygt 500 konsulter verksamma från Lycksele i norr till Malmö i söder.

Kontakter

Monica Granberg

Monica Granberg

Presskontakt VD, Structor AB 08-545 556 30

Structor ser möjligheter

Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Gruppen består av självständiga och partnerägda konsultbolag. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter. Structor består av drygt 30 självständiga och partnerägda specialistbolag med cirka 500 konsulter verksamma från Lycksele i norr till Malmö i söder.

Structor
Solnavägen 4
113 65 Stockholm
Sverige