Skip to main content

Structor växer inom projektledning

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2020 15:01 CET

Structor Projektledning Dalarna växer. Mats Liss till vänster, Mikael Hansson (VD) i mitten och Ida Hamelius till höger.

Structor Projektledning Dalarna AB rekryterar Mats Liss från Peab Anläggning AB och Ida Hamelius från Fortifikationsverket. Med rekryteringarna tar bolaget ytterligare ett steg för att bli det ledande specialistbolaget inom projekt- och byggledning i regionen.

Mats Liss har drygt 25 års erfarenhet inom mark och anläggning, bland annat som platschef och arbetsledare i projekt för kommunala förvaltningar och bolag. Mats har också projektlett spår- och vägprojekt åt Trafikverket samt arbetat med Sälens nya flygplats åt Scandinavian Mountains airport AB.

”Jag är gärna med i tidiga skeden och verkar för hållbara lösningar i projekten. Det var framförallt bredden i bolaget och spetskompetensen hos alla kollegor som fick mig att ta steget till Structor”, säger Mats Liss.

Ida Hamelius har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning inom privat och offentlig sektor. Hon kommer närmast från Fortifikationsverket där hon förvaltat byggnader med 250 000 m2 byggnadsarea i fem olika län. Ida har också erfarenhet av planer och underhållsbesiktningar, samt utredningar av PFAS (högfluorerande ämnen) i mark och vatten.

”Det är spännande med Structors organisation och korta beslutsvägar och jag ser fram emot att bidra till att bygga ett bättre samhälle med kunder och kollegor”, säger Ida Hamelius.

”Vi märker en ökad efterfrågan av projektledartjänster i regionen och vi är jätteglada att Mats och Ida har valt att komma till oss, för att bidra till fler framgångsrika projekt med kunden och helhetslösningar i fokus”, säger Mikael Hansson, vd för Structor Projektledning Dalarna AB.För frågor, vänligen kontakta Mikael Hansson, vd, Structor Projektledning Dalarna AB, mikael.hansson@structor.se

Structor ser möjligheter. Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter. Structor består av cirka 35 självständiga och partnerägda specialistbolag med drygt 500 konsulter verksamma från Lycksele i norr till Malmö i söder.