Pressmeddelande -

Ny guidesajt blir ett Morningstar för Strukturerade Produkter

En ny oberoende guidesajt – www.struktureradeprodukter.com – lanseras för att ge investerare en oberoende översikt av utbud, risker och möjligheter inom den växande sparformen strukturerade placeringsprodukter.

Det senaste åren har storbankerna och många fondkommissionärer drivit en aggressiv marknadsföring av strukturerade produkter, både till professionella investerare och småsparare. Antalet aktörer som arrangerar emissioner i strukturerade produkter i Sverige har snabbt växt från en handfull till över 20 stycken. Det finns löpande över ett hundratal produkter och varianter av strukturerade produkter för investerare att välja mellan. Marknaden saknar trots detta idag en översikt och genomlysning över dess utbud. StruktureradeProdukter.com blir därför marknadens enda tjänst för investerare som vill ha en guide och jämförelse av marknadens alla strukturerade produkter.

Genom StruktureradeProdukter.com kan investerare på Internet jämföra olika typer av produkter samt på ett objektivt sätt se vilka möjligheter och risker som är förknippade med investeringarna. Genom en femgradig skala rankas även potential, risk, komplexitet, och investeringskostnad för varje produkt.


StruktureradeProdukter.com lanseras nu i ett sk Beta-format. Gradvis kommer därefter nya delar tillkomma för att öka attraktivitet och förbättra användbarhet för tjänstens besökare. En fullskalig version av tjänsten skall lanseras under hösten/vintern 2010-11.


Strukturerade Produkter har överlag fått mycket kritik i media, medan det är framför allt informationen om produkterna till investerarna som inte alltid fungerat tillfredställande. Med rätt kunskap är många produkter mycket bra alternativ för tryggt sparande och har en bra avkastningspotential i förhållande till den risk investeraren tar, och är således ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till t ex aktier och fonder.

Efter ett tufft år 2008 har placeringarna i strukturerade produkter under fjärde kvartalet 2009 fördubblats jämfört med samma period året innan. De närmare 200 miljarder som var investerat i strukturerade produkter i slutet av 2009 har goda möjligheter att växa och ta ytterligare andelar från fond- och aktiesparandet framöver.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Struktureradeprodukter.com                                    info@struktureradeprodukter.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • investera
  • strukturerade produkter
  • strukturerade placeringsprodukter

Om Struktureradeprodukter.com

StruktureradeProdukter.com är en gratis marknadsguide till strukturerade placeringsprodukter utgivna av fondkommissionärer och banker på den svenska finansmarknaden, t.ex. aktieindexobligationer, SPAX, certifikat, m.fl. StruktureradeProdukter.com publicerar oberoende, jämförbar och lättillgänglig information för sparare och investerare, och omfattar alla pågående emissioner och nyheter inom området. 

Guidesajt för dig som vill Investera i Strukturerade Produkter

Kontakter

Carl Bernström

Presskontakt 0762-09 99 29

Relaterat innehåll