Pressmeddelande -

StruktureradeProdukter.com – ny guidesajt lanseras

www.struktureradeprodukter.com öppnar som ny oberoende guidesajt för att ge sparare och investerare en samlad bild över marknadens alla strukturerade placeringsprodukter, såsom aktieindexobligationer, SPAX, certifikat m.fl.


Genom den nya guidesajten kan investerare nu jämföra olika typer av strukturerade produkter samt på ett objektivt sätt se vilka möjligheter och risker som är förknippade med investeringsalternativen. Investeringsformen har kritiserats för bristande information om produkterna och dess risker, samt för dålig översikt över marknadens utbud. Detta marknadsbehov uppfylls med StruktureradeProdukter.com, som blir marknadens enda kompletta guide för strukturerade produkter.


Genom en femgradig skala rankas även potential, risk, komplexitet, och investeringskostnad för varje produkt, vilket bl a ger ovana investerare möjlighet att välja enklare produkter med lägre risknivå. Med rätt kunskap är många produkter mycket bra alternativ för tryggt sparande och har en bra avkastningspotential i förhållande till den risk investeraren tar, och är således ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till t ex aktier och fonder.

StruktureradeProdukter.com lanseras nu i ett sk Beta-format. Gradvis kommer därefter nya delar tillkomma för att öka attraktivitet och förbättra användbarhet för tjänstens besökare. En fullskalig version av tjänsten skall lanseras under hösten/vintern 2010-11.

För ytterligare information, besök www.struktureradeprodukter.com eller kontakta: info@struktureradeprodukter.com

Guidesajt för dig som vill investera i Strukturerade Produkter

Ämnen

  • Finans

Kategorier

  • strukturerade placeringsprodukter
  • strukturerade produkter
  • investera

Om Struktureradeprodukter.com

StruktureradeProdukter.com är en gratis marknadsguide till strukturerade placeringsprodukter utgivna av fondkommissionärer och banker på den svenska finansmarknaden, t.ex. aktieindexobligationer, SPAX, certifikat m.fl. StruktureradeProdukter.com publicerar oberoende, jämförbar och lättillgänglig information för sparare och investerare, och omfattar alla pågående emissioner och nyheter inom området. www.struktureradeprodukter.com

Guidesajt för dig som vill Investera i Strukturerade Produkter

Kontakter

Carl Bernström

Presskontakt 0762-09 99 29

Relaterat innehåll