Pressmeddelande -

AB Ystadbostäder blir medlemmar i Svenska Studentbostadsföreningen

Förra veckans nya medlem i SSBF följs denna vecka upp med ytterligare ett skånskt allmännyttigt bostadsbolag. AB Ystadbostäder har sina första studentbostäder färdiga i nästa vecka och passar på att bli medlemmar i SSBF i samma veva. Glädjande tycker SSBF och hälsar Ystadbostäder välkomna in i Svenska Studentbostadsföreningen.

Det kommunala bostadsbolaget Ystadbostäder kom i kontakt med SSBF i samband med byggandet av sina första studentbostäder. Det dröjde inte lång stund förrän en ansökan om medlemskap inkom till SSBF:s kansli.

- Man får väl säga att det var ett typexempel på hur SSBF fungerar, Ystadbostäder kontaktade oss för att få information om erfarenheter av studentbostadsbyggande. Vi förmedlade en kontakt som passade deras projekt och på köpet värvade vi dem som medlemmar, säger Kerstin Brolén, generalsekreterare på SSBF.

Ystadbostäders studentbostäder ska stå klara 1 december i år och kommer att fungera som turistboende under sommarhalvåret.Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 55000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen - för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.


För mer information:
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
0707 18 01 09
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se

Ämnen

  • Universitet, högskola

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.

Kontakter

Stina Olén

Presskontakt Vd 031-780 45 72