Pressmeddelande -

Fler i samarbete för studentbostäder

Stadsfastigheter Malmö har beviljats medlemskap i Svenska Studentbostadsföreningen SSBF, branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder. ”Vi är mycket glada för att Stadsfastigheter Malmö har ansökt om medlemskap och ser fram emot ett gott samarbete” säger Ulf Bingsgård, generalsekreterare för SSBF i en kommentar. ”Svenska Studentbostadsföreningen som idag representerar drygt 80 % av landets studentbostadsbestånd ser det endast som positivt att fler ansluter sig till organisationen och därigenom samarbetet för en långsiktigt god och hållbar studentbostadspolitik i Sverige. Jag tror att det är mycket positivt för Malmö som högskoleort att studentbostadsaktörerna på här tar dessa frågor på allvar och samverkar genom oss som branschorganisation.” avslutar Ulf Bingsgård. Sedan tidigare finns HSB Sundsfastigheter AB och MKB Fastigheter AB bland SSBF:s medlemmar. Genom sitt medlemskap ökas nu möjligheten att söka studentbostad i Malmö. Kopplat till medlemskapet i Svenska Studentbostadsföreningen är bland annat att man blir sökbar via den nationella studentbostadsportalen www.sokstudentbostad.se.

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Stina Olén

Presskontakt Vd 031-780 45 72