Pressmeddelande -

Från bostadsgaranti till två års kötid

Precis som inför varje höstterminsstart de senaste åren är det mer eller mindre svårt att hitta en studentbostad för de som skall börja studera på universitet eller högskola. Studentbostadsföretagens rapport Studentbostadsguiden visar att kötiderna på de populäraste studieorterna slår rekord redan innan de första antagningsbeskeden skickats ut.

De senaste åren har Studentbostadsföretagen presenterat rapporten Studentbostadsguiden i samband med att de första antagningsbeskeden för universitets- och högskolestudier skickas ut i mitten av juli. Rapporten ger en fingervisning om hur läget på studentbostadsmarknaden ser ut för de som letar bostad inför höstens studier.

I takt med att ungdomskullar och internationella studenter ökat de senaste åren har även efterfrågan på studentbostäder ökat vilket tydligt visat sig i långa köer för att få en studentbostad. Höstterminen 2011 ser inte ut att bli något undantag då flera av de populäraste studieorterna redan har köer på upp till två år för att få en studentbostad. Ju närmre terminsstart vi kommer desto längre tenderar dessutom köerna att bli.

Dock är det inte nattsvart på alla håll. De som ska börja studera i exempelvis Norrköping, Sundsvall eller Falun har det betydligt lättare då det i dagsläget inte finns någon kö att tala om.

- Det är givetvis positivt att det finns orter där det är möjligt att få en studentbostad utan någon kötid, men dessa orter blir färre och färre för varje år. Tyvärr hänger det ihop med att det inte går att möta den ökade efterfrågan på bostäder, säger Martin Johansson generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

I den enkät Studentbostadsföretagens medlemmar svarat på anser man att det finns ett behov av drygt 15 000 studentbostäder runt om i landet, vilket kan jämföras med de drygt 400 studentbostäder som färdigställs under 2011 och 2012. På frågan om vilken den främsta anledningen är till att det inte byggs mer är svaret givet – de höga byggkostnaderna innebär att det inte går att bygga som studenter har råd att bo i.

- Jämför man det rekordlåga byggandet av studentbostäder med att det återigen är rekordmånga som söker sig till högre utbildning inser man snabbt att något är väldigt fel. Det måste helt enkelt tas ett helhetsgrepp om förutsättningarna för studentbostadsmarknaden där bygg- och förvaltningskostnader, regelverk och lärosätenas roll förenklas och tydliggörs, annars kommer följetången med de eviga studentbostadsköerna aldrig ta slut, avslutar Martin Johansson.

 Läs mer i Studentbostadsguiden 2011 som finns att läsa här, eller ladda ner den från vår hemsida, www.studentbostadsforetagen.se

För mer information:
Martin Johansson
tf Generalsekreterare
031-780 45 72
martin@studentbostadsforetagen.se 


Ämnen

  • Universitet, högskola

Kategorier

  • studentbostäder
  • studentbostadsföretagen
  • marknaden
  • politik

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och
förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000
studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra
medlemmars intressen – 
skapa förutsättningar för att bedriva bästa
möjliga studentbostadsverksamhet.

Kontakter

Stina Olén

Presskontakt Vd 031-780 45 72