Pressmeddelande -

Nationellt möte i Norrtälje kring studentbostadsfrågor

I samband med föreningsstämman i Svenska Studentbostadsföreningen SSBF den 10 maj kommer statsekreterare Mårten Lilja (s) Miljö- och Samhällsbyggnadsdepartementet att delta. Vid mötet kommer Mårten Lilja prata om regeringens bostadspolitik i allmänhet och om studentbostadspolitiken i synnerhet. Media inbjudes härmed att närvara vid denna träff. Plats: Lokal Sjösala, Evert Taubes väg 1, Campus Roslagen, Norrtälje. Tid: Onsdagen den 10 maj, klockan 10.30 – 11.30. SSBF:s föreningsstämma är mellan 11.30 – 13.00 vid vilken pressen även är inbjuden att närvara. Efter stämman finns möjligheter att ställa frågor kring de nationella studentbostadsfrågorna.

Ämnen

  • Utbildning

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.

Kontakter

Stina Olén

Presskontakt Vd 031-780 45 72