Pressmeddelande -

Studentbostadsbranschen utreder byggregler

Idag ger regeringen officiellt Boverket uppdraget att se över byggreglerna för att skapa större frihet i utformandet av mindre bostäder. Uppdraget är en av de viktigaste åtgärderna på länge för att få igång nyproduktionen av studentbostäder.

Det är en länge efterfrågad översyn av byggreglerna som nu startas av Boverket. Parallellt och i samarbete med Boverkets utredning stämmer även branschorganisationen Studentbostadsföretagen av med branschens aktörer för att uppmärksamma vilka regler som är problematiska vid nybyggnation av studentbostäder.

-         Det är våra medlemmar som både bygger bostäder och har bra insyn i vad som upplevs positivt och negativt av studenterna. Därför kommer vi att lyssna på dem och vidarebefordra synpunkterna till Boverket, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen har redan påbörjat kartläggningen av vad som upplevs som de främsta hindren. Även om arbetet fortfarande pågår går det redan att se ett stort intresse för normerna kring gemensamhetsutrymmen, tillgänglighet och buller.

-         Vilka eventuella lösningar som är önskvärda är inte fastställda i dagsläget, utan vi kommer under vintern att titta på problemen ur flera olika perspektiv för att hitta de lösningar som gynnar nybyggnationen av bostäder som studenterna efterfrågar, säger Martin.

En av de främsta anledningarna till att det byggs för få studentbostäder i dagsläget är kombinationen höga produktionskostnader och en ekonomisk svag kundgrupp. Genom att ge bostadsföretagen möjlighet att bygga med friare byggregler blir det enklare att bygga studentbostäder som studenterna efterfrågar, både ur ett kvalitativt och ekonomiskt perspektiv

 

För mer information:

Martin Johansson                                   
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se

 

 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Universitet, högskola

Kategorier

  • studentbostäder
  • studentbostadsföretagen
  • marknaden
  • politik

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.

Kontakter

Stina Olén

Presskontakt Vd 031-780 45 72

Relaterat innehåll