Pressmeddelande -

Svenska Studentbostadsföreningen ökar närvaron i Lund

Svenska Studentbostadsföreningen är glada att hälsa Lunds Kommunala Fastighets AB, LKF, välkomna in i Svenska Studentbostadsföreningen, branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder.

Sedan tidigare har SSBF tre medlemmar i Lund och kan med glädje lägga till en fjärde medlem. Lunds Kommunala Fastighets AB är Lunds kommunala bostadsbolag och har även ett antal studentbostäder som i dagsläget hyrs av Lunds universitet som sköter förvaltning och uthyrning.

- Vi är naturligtvis glada att fler företag söker sig till SSBF och är glada över att LKF valt att bli medlemmar. Ett medlemskap i SSBF visar att man tar studentbostadsfrågorna på allvar och vill medverka till ett positivt utvecklingsarbete inom branschen, säger SSBF:s generalsekreterare Kerstin Brolén i en kommentar.

Med LKF som medlemmar ser vi att det tagits ytterligare steg för att stärka studentbostadsfrågorna i såväl Lund som i riket. Genom SSBF får LKF tillgång till all den erfarenhet, kunskap och styrka som finns inom organisationen. Samtidigt hoppas vi att LKF bidrar till att bättra på de bitarna genom ett positivt och fruktbart samarbete framöver.


Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF,
är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 55000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen - för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.


För mer information
Martin Johansson
Informatör, SSBF

031 780 45 72
0707 18 01 09
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se

Ämnen

  • Universitet, högskola

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.

Kontakter

Stina Olén

Presskontakt Vd 031-780 45 72