Pressmeddelande -

Svenska Studentbostadsföreningens årsstämma 2008

Värdarna för Svenska Studentbostadsföreningens föreningsstämma, det lokala bostadsföretaget Lulebo AB, hade bokat in SSBF på det nya Kulturens hus vid kajkanten i Luleå. Dagen bestod av både föreningsstämma och nätverksträff för medlemsföretagen. På förmiddagen besöktes stämman av Kår- och nationsobligatorieutredningens särskilde utredare Erland Ringborg som berättade om utredningen med fokus på studentbostadsfrågor. Resultatet av föreningsstämman blev att följande styrelse valdes: Rolf Svensson, AF Bostäder ordförande (omvald) Mats Odersjö, SGS Studentbostäder vice ordförande Anders Löfstrand, AB Karlstads Studentbostäder ledamot (omvald) Ann Sofie Sääf, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder ledamot Christel Svensson, HSB Sundsfastigheter AB ledamot (omvald) Simon Helmér, Studentbostäder i Linköping AB ledamot (omvald) Lena Landström, Lulebo AB ledamot Ulf Linderholm, NIHAB förste suppleant (omvald) Lena Ekström Tungfelt, John Ekströms Bygg AB andre suppleant Anders Flodin, University Accommodation Centre tredje suppleant (nyvald) Som enda nya medlem i styrelsen hälsar SSBF Anders Flodin, från University Accommodation Centre, varmt välkommen till styrelsen. Svenska Studentbostadsföreningen ser fram emot ett givande år med än mer engagemang för de svenska studentbostäderna. Kontaktinformation: Martin Johansson Informatör Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF 031 780 45 72 0707 18 01 09 martin.johansson@ssbf.se Svenska Studentbostadsföreningen SSBF är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Organisationen representerar drygt 54 000 av landets cirka 72 000 studentbostäder genom sina 48 medlemmar.

Ämnen

  • Politik, allmänt

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.

Presskontakt

Stina Olén

Presskontakt Vd 031-780 45 72