Pressmeddelande -

Populärare än någonsin att engagera sig i Kåren

Tisdagen den 18 maj valdes kårstyrelsen för verksamhetsåret 2010/2011. Det är glädjande att vi nu har haft större konkurrens om platser i styrelsen än vi någonsin har haft tidigare. Fullmäktigemötet höll på i hela 11 timmar och det gick att följa mötet live via både Facebook och Twitter (#konstfum).

Till varje enskild plats i styrelsen fanns det mellan tre och sex kandidater, vilket är mycket ovanligt. Att alla dessa gick upp och argumenterade för sin kandidatur gjorde att mötet drog ut på tiden. Utöver att en styrelse tillsattes, fastslog även kårfullmäktige en verksamhetsplan, budget och revisor för nästa läsår.

Den nya styrelsen har en jämn representation från de fyra områdena på Malmö högskola; Centrum för teknikstudier, Kultur & samhälle, Lärarutbildningen och Hälsa & samhälle.  Trots att 65 % av studenterna på högskolan är kvinnor, är knappt var tredje styrelseledamot kvinna. Som motpol till denna obalans är däremot alla befolkade kontinenter utom Australien representerade i styrelsen, vilket ger ett brett perspektiv på alla de nationaliteter och kulturer som ryms inom Malmö högskola.

 

De nya styrelseledamöterna som tillträder den 1 juli, är följande:

Ordförande - Guido Guidos, informationsarkitekt på CTS

Vice ordförande - Mithun Manojkumar, internationella relationer på KS

Studentombud - Amal Iman, internationella relationer på KS

Studentombud - Daniel Wallinder, mänskliga rättigheter på KS

Studentombud - Diego Alfaro, specialpedagog på LUT

Studentombud - Lutfi Zuta, produktionsledare på CTS

Studentombud - Mahoney MT, lärare på LUT

Studentombud - Pooja Sharafi, Socionom på HS

Ideell styrelseledamot - Anna Kristoffersson, verksamhetsutveckling på HS

Ideell styrelseledamot - Boel Ahlner, engelskalärare på LUT

Ideell styrelseledamot - Nick Fertitta, internationella relationer på KS

 

 

För frågor och funderingar kontakta Lina Hedman, Ordförande 2009/2010

0707 577 567, lina.hedman@karen.mah.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Malmö

Studentkåren Malmö är en religiöst och partipolitiskt obunden studentkår som verkar för bättre utbildning och ett tryggare studieliv för studenterna vid Malmö högskola.