Pressmeddelande -

Studentlitteratur förvärvar bokförlaget Mareld

Studentlitteratur har tecknat avtal om förvärv av Mareld Bokförlag AB.

Marelds verksamhet och utgivning har en tydlig inriktning mot beteendevetenskap och vänder sig både till universitetsstudenter och professionella. Det kompletterar väl Studentlitteraturs målsättning att växa inom området beteendevetenskap generellt och mot den professionella marknaden inom detta område i synnerhet.

– Förvärvet ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi. Mareld är ett starkt varumärke och förlaget har en stark position. I kombination med vår befintliga utgivning utgör Marelds titlar en god grund för fortsatt utveckling inom det beteendevetenskapliga området, menar Stefan Persson, VD Studentlitteratur.

– Vi är glada att Marelds författare och titlar nu ges möjligheter att utvecklas vidare och nå en större publik hos Studentlitteratur, säger Bengt Weine, tidigare ägare Mareld Bokförlag AB.

Bengt Weine kommer fortsättningsvis att arbeta deltid som förlagskonsult inom psykologiområdet för Studentlitteratur.

Överlåtelsen har formellt skett den 3 maj 2010.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Stefan Persson, VD Studentlitteratur
Tel. 046-31 22 77, e-post: stefan.persson@studentlitteratur.se

Bengt Weine, ägare Mareld
Tel. 070-422 68 26, e-post info@mareld.se

Fakta om Mareld AB
Bokförlaget Mareld startade 1988 och har till dags dato givit ut drygt 100 titlar. Senare har verksamhet i form av fysisk bokhandel och nätbokhandel specialiserad på böcker för professionella i människovårdande yrken tillkommit samt ett nätverk av meriterade konsulter som arbetat med handledning och utvecklingsarbete av individer, grupper och organisationer.

Fakta om Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 210 miljoner kronor och har 105 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Ämnen

  • Litteratur

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Kontakter

Jonas Eklund

Presskontakt Kommunikatör Pressansvarig 046-312180