Pressmeddelande -

Interaktivt rankningssystem för utbildning finns redan idag

Idag presenterade Högskoleverket en rapport där man efterlyser ett mångdimensionellt och interaktivt rankningssystem för högskole- och universitetsutbildningar. Detta har orsakat en het debatt kring konsekvenserna av rankning av utbildning. På Studentum.se, söktjänst för utbildning, kan studenter redan idag betygsätta och kommentera olika utbildningar.

Högskoleverket anser att de rankningssystem som används idag inte motsvarar studenternas informationsbehov. Sveriges Förenade Studenter (SFS) ställer sig kritiska till ranking eftersom det leder till likriktning och politiskt vinklad information. Liberala studenter anser att SFS har fel och menar att ett rankingsystem underlättar för studenter att se hur lärosäten och utbildningar står sig gentemot varandra. Studentums söktjänst innehåller redan idag ett rankningssystem där studenter på ett interaktivt sätt kan bedöma och betygsätta eftergymnasiala utbildningar. Denna information gör det enklare för blivande studenter att jämföra olika utbildningsalternativ.

- Idag efterfrågar man i allt större utsträckning mångdimensionell information om olika utbildningar. Därför satsar Studentum sedan flera år tillbaka stort på interaktiva funktioner där studenterna själva utvärderar och betygsätter utbildningar och skolor. Vårt system är tänkt att motverka likriktning, eftersom vi inte begränsar oss till ett fåtal bedömningspunkter och alla studenter får komma till tals, berättar Lina Eriksson, Informationschef för Studentum.se.

Skolrecensionerna genererar dels jämförbar statistik om kvaliteten på till exempel lärare och undervisning, men ger också studenterna fritt utrymme för att recensera det man själv upplevt som viktigast. På Studentum.se utvärderas förutom högskolor och universitet även folkhögskole-, komvux-, KY- och yrkesutbildningar.

- Det är bra att högskoleverket vill satsa på jämförbar information om olika utbildningsalternativ. Problemet är att man fortfarande begränsar sig till universitet och högskolor. Blivande studenter kan idag välja mellan andra utbildningsformer och privata utbildningsanordnare. Därför är det viktigt att alla alternativ blir jämförbara.

Studentum har nyligen lanserat en liknande tjänst för en internationell målgrupp (Educations.com), där studenter världen över ska kunna jämföra och betygsätta utbildningar i olika länder.

Studentum är Nordens mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier. Vår affärsidé är att hjälpa studenter att hitta sin utbildning. Detta gör vi via vår webbsöktjänst, genom samarbetspartners, genom besök i gymnasieskolor samt deltagande på studentmässor. I dagsläget finns över 15 000 sökbara utbildningar i vår databas. Studentum startades av tre studenter för att hjälpa blivande studenter att hitta utbildning. Studentum har funnits sedan år 2001 och vi har idag ca 60 medarbetare.

För mer information:

Lina Eriksson
Informationschef Studentum.se
----------------------------
Tel: +46 (0)8 509 106 00
Direct: +46 (0)8 509106 23
Mobile: +46 (0)73 693 09 73
lina.eriksson@studentum.se

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • yrkesutbildning
  • universitet & högskola
  • yrkeshögskola
  • komvuxutbildning
  • eftergymnasial utbildning

Studentum är Sveriges största söktjänst för eftergymnasiala studier med över 500 000 medlemmar.