Nyhet -

​Intensivt arbete mot fusk i studieförbunden

Nu har det snart gått ett år sedan studieförbund upptäckte fusket på Järva. Sedan dess har studieförbunden var för sig och tillsammans drivit ett intensivt arbete med att identifiera och avbryta det fusk de utsatts för samt polisanmält föreningar som misstänkts ha förfalskat uppgifter. Studieförbunden kopplade in Folkbildningsrådet och har samverkat med Polisen regionalt och nationellt inom NOA sedan början av 2020.

Studieförbunden tog förra hösten en rad initiativ för att bättre förebygga, motverka, identifiera och stoppa bedrägerier av detta slag. Flera delar är redan genomförda, annat införs nu medan vissa förändringar tar längre tid att få på plats. 

Nyhetsförmedlingen nu baseras på de offentliga rapporter som berörda studieförbund lämnat till Folkbildningsrådet och hanterats i Stockholms stad och region sedan i februari 2020.

Studieförbunden har enligt polisen utsatts för systematiska bedrägerier i organiserad form. Alla studieförbund jobbar hårt med granskning och kontroll vilket ledde fram till att detta avslöjades och stoppades. För oss är det en självklarhet att gå igenom våra rutiner och arbetssätt för att bli ännu vassare och tidigare identifiera fusk av detta slag. Studieförbunden välkomnar att Folkbildningsrådets kansli ska förstärkas med särskilt fokus på att utveckla kontroll och uppföljningsarbetet.

Studieförbunden bedriver folkbildning för en miljon deltagare per år i landets alla kommuner. Människor behöver folkbildning och vi gör skillnad i deras liv. Det stärker demokratin och tilliten människor emellan. 

När studieförbund på samma sätt som andra delar av samhället utsätts för en kriminalitet vi inte tidigare stött på är det en stor utmaning att värja sig. Vi tar den utmaningen på största allvar och är fast beslutna att förhindra brottslighet i våra verksamheter.

För Studieförbunden i samverkan,

Ann-Katrin Persson, Ordförande

Ewa Lantz, Vice ordförande

David Samuelsson, Generalsekreterare

Studieförbunden i samverkan är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Våra medlemmar är: ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.www.studieforbunden.se 

Ämnen

  • Vuxenutbildning

Kategorier

  • studieförbund
  • studiecirkel
  • folkbildningsrådet
  • studieförbunden
  • bildning
  • demokrati
  • kommuner

Presskontakt

Jimmy Blomqvist Larsson

Presskontakt Press- och opinionsansvarig Press Media Opinionsbildning 0707133150

David Samuelsson

Generalsekreterare