Nyhet -

Studieförbunden ska stoppa fusket

Fusk eller bedrägerier mot studieförbund måste stoppas. De oerhört allvarliga händelserna i det aktuella fallet på Järva upptäcktes genom internkontroll i studieförbund. Studieförbunden har redan genomfört en rad konkreta åtgärder för att förebygga, motverka och upptäcka fusk. Fler åtgärder kommer att behövas från studieförbunden och Folkbildningsrådet.

Statsbidragen till studieförbunden ska gå till folkbildning för människor som behöver det. Studieförbunden kommer aldrig att acceptera att vissa lurar till sig pengar som ska användas till folkbildning.

I det här fallet har studieförbund utsatts för fusk, bedrägerier eller andra oegentligheter. Studieförbund som mottagare av statsbidrag har ansvar för att det inte ska användas felaktigt. Studieförbund ska förebygga, identifiera och förhindra oegentligheter och felutnyttjande av statsbidraget.

Systematisk ekonomisk brottslighet mot studieförbund av detta slag har kommit på senare år. Tidigare har det förekommit oegentligheter av enskilda som vi arbetat mot och har rutiner och system för att motverka.

Det är viktigt att ha klart för sig att det var studieförbund som i sin interna kontroll under 2019 upptäckte detta. Dessa studieförbund har sedan dess drivit ett intensivt arbete för att gå till botten med härvan. Det har därefter genomförts ett stort och tungt arbete kring Järva med att identifiera och ta bort felaktig verksamhet samt vidta andra åtgärder som redan fått betydande konsekvenser.

Berörda studieförbund har sedan i olika steg med start under 2019 rapporterat detta till Folkbildningsrådet, Stockholms stad och region samt i förekommande fall polisen. Det är studieförbundens kontroller som ligger till grund för den publicitet som nu sker.

Studieförbunden som bransch måste blir bättre på att förebygga och förhindra liknande oegentligheter mot studieförbund i hela landet. Det är ett arbete vi drivit en längre tid men med kraftigt ökat tryck när denna händelse inträffade.

Viktiga delar i det förstärkta arbetet är: i) Studieförbunden i samverkan har länge samarbetat i etikfrågor och beslutade i februari 2020 om skärpta gemensamma riktlinjer för verksamhet och pengar med koppling till detta fall ii) Studieförbunden har beslutat att helt gå över till digital registrering av deltagande i studiecirklar vilket försvårar fusk och underlättar kontroll iii) på uppdrag av Studieförbunden har PWCforensics utvecklat nya it-verktyg för granskning och kontroll från december 2019. Dessa verktyg var klara och började användas från juni 2020.

Det kommer att krävas många åtgärder av studieförbunden enskilt och i samverkan samt av Folkbildningsrådet för att lyckas få stopp på dessa bedrägerier. Studieförbunden har agerat resolut och kommer inte att tveka inför att ta de nya steg som behövs för att hindra att vi utnyttjas.

David Samuelsson, Generalsekreterare Studieförbunden 

Presskontakt

Jimmy Blomqvist Larsson

Presskontakt Press- och opinionsansvarig Press Media Opinionsbildning 0707133150