Pressmeddelande -

Folkbildningen går in i gemensam kulturallians

För att stärka breddkulturen och sätta tryck bakom sina kulturpolitiska visioner blev Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation – medlem i Ideell Kulturallians den 8 december 2010.

- Vi som är verksamma inom amatörkulturen har behov av att tala med en röst ibland, inte minst i den nya samverksansmodellen. Tillsammans kan vi argumentera för ett fortsatt stort och spretigt kulturliv där deltagarna står i centrum, säger Maicen Ekman, generalsekreterare Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation.

Den nya statliga samverkansmodellen, ”koffertmodellen”, syftar bland annat till att öka samverkan mellan offentliga kulturinstitutioner och civilsamhällets organisationer.

- Folkbildningsförbundet och Ideell kulturallians vill bland annat se en nationell dialog och överenskommelse mellan stat, regioner, kommuner och de idéburna kulturorganisationerna. Vi måste enas om spelregler för det offentligas samverkan med amatörkulturen, säger Maicen Ekman.

Studieförbunden genomför, ofta i samarbete med andra organisationer, över 300 000 kulturprogram varje år som sammanlagt drar en publik på 17 miljoner. Två miljoner deltagare går i studiecirkel, och en majoritet av cirklarna hålls i kulturämnen.

- Vi ska se till att den ideella kulturen värderas högre. Tusentals föreningar får det redan att bubbla och sjuda i det svenska kulturlivet.  Att själv skapa och delta är en viktig del av vardagen för många, säger Maicen Ekman.

För mer information kontakta
Folkbildningsförbundets presskontakt Anna Morin, anna@studieforbunden.se, 0702-519146

Fakta medlemmar Ideell Kulturallians
Medlemmarna i Ideell Kulturallians är studieförbund, Folkbildningsförbundet, Riksteatern, organisationer för samlingslokalerna, Konstfrämjandet, Amatörkulturens samrådsgrupp, Musikarrangörer i samverkan (MAIS), Riksteatern, SIOS, Skådebanan och Sveriges Hembygdsförbund.

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. De tio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Jimmy Blomqvist Larsson

Presskontakt Press- och opinionsansvarig Press Media Opinionsbildning 0707133150