Pressmeddelande -

"Låt folkbildningen träda fram i en överenskommelse om integration"

En överenskommelse är klar mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. "Det är en bra överenskommelse för det sociala området. Vi hoppas på en kommande dialog om integration" kommenterar Maicen Ekman, generalsekreterare Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation. "I en överenskommelse om integration är studieförbunden en självklar part."

Folkbildningsförbundet har tagit fram en modell för hur nyanlända till Sverige ska kunna ta del av samhället och det svenska språket med hjälp av studieförbunden. De tre stegen är:
1. Samhällsintroduktion - med mer än bara samhällskunskap
2. Stärk svenskundervisningen med vardagskontakt
3. Bryt passiviteten och erbjud studiecirklar

Studieförbunden har, genom sina närmare 300 medlems- och samarbetsorganisationer, stark förankring i föreningslivet. Det ger en unik möjlighet att i samverkan med föreningarna erbjuda fördjupad förenings- och samhällskunskap.

"Vi vet att ett effektivt sätt för många nyanlända att tidigt få kontakt med det svenska samhället är genom föreningslivet. Där finns många dörröppnare" säger Maicen Ekman.

Den aktuella överenskommelsen på det sociala området beskrivs som "en ömsesidig avsiktsförklaring". Den är resultatet av en dialog som ägt rum i ett års tid under ledning av regeringens representant Peter Örn. Ett hundratal organisationer inom det sociala området omfattades av dialogen.

"Även en framtida dialog om integration måste vara så pass bred. Enligt min mening bör den idéburna sektorn tillåtas vara en mångfald av röster som representerar olika värdegrunder" säger Maicen Ekman.

För mer information kontakta
Maicen Ekman, generalsekretare Folkbildningsförbundet
Telefon: 08-402 01 51 eller 0709-78 09 28
E-post: maicen.ekman@studieforbunden.se

FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET är de nio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Folkbildningsförbundet är studieförbundens mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. www.studieforbunden.se

Ämnen

  • Utbildning

Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige.

Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra. 

Kontakter

Jimmy Blomqvist Larsson

Presskontakt Press- och opinionsansvarig Press Media Opinionsbildning 0707133150