Skip to main content

Lansering: Sverigepratar.se - farväl filterbubblor!

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2019 12:54 CEST

I dag, med en månad kvar till EU-valet, lanseras Sverigepratar.se, ett tryggt digitalt rum där politiskt oliktänkande matchas ihop med varandra 1:1. Politisk tinder, fast för motsatta åsikter. Det finns allt att vinna när publiken är borta. Istället för aggressiva kommentarer och mobbing får innehållet styra.

Prata med fienden?
Via hemsidan Sverigepratar.se (eller appen) får användarna diskutera centrala och dagsaktuella politiska frågor. Nyfikna individer möts genom viljan att prata med och lyssna till en annan person som har motsatta åsikter. Hos Sverigepratar.se är samtalen i fokus. Här skapas politiska dialoger inom respektfulla ramar, ett folkbildningsrum online.

Bakom Sverigepratar.se
Sverigepratar.se är en del av det europeiska projektet Talking Europe, ett samråd mellan nationella projektorganisationer. Syftet är att stärka det nätbaserade demokratiska samtalet. Svenska användare kan diskutera politiska frågor med portugiser, britter, holländare och fler europeiska medborgare, tack vare liveöversättningen i plattformen. I Sverige drivs projektet av folkbildningens intresseorganisationer Studieförbunden och RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) som en del av ett demokratistärkande arbete inom folkbildningen.

Debatt och nyheter
Sverigepratar.se har nyligen varit aktuell i DN Kulturdebatt och andra nyhetsartiklar:

DN 2/4: Brit Stakstons kulturdebatt.

DN 9/4: Folkbildningens intresseorganisationers replik.

DN 11/4: Brit Staktsons slutreplik.

Hufvudstadsbladet 16/4: Politisk Tinder ska spräcka filterbubblorna.

TV4 Nyhetsmorgon 29/4: Politisk Tinder för oliktänkande.


Ansvariga bakom Sverigepratar.se samt kontakt för intervjuer:

Jonas Torpe Joelson, projektledare Sverigepratar.se, 073 - 380 54 57, jonas.joelson@studieforbunden.se

David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden och teknisk strateg Sverigepratar.se, 070 - 543 27 39, david@studieforbunden.se

Lous Klamroth, grundare tyska DiskuteirMit Mir, louis@diskutiermitmir.de


För vidare presskontakt: Hanna Midfjäll, press- och opinionsansvarig Studieförbunden, hanna@studieforbunden.se, 070 - 713 31 50.

https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/56b0a5b65f8a4f1b9f4436ad/blobid0_1555340440319.png

www.sverigepratar.se

Tio studieförbund med 374 medlems- och samverkansorganisationer, närmare 280 000 studiecirklar och nästan 341 000 kulturprogram per år samlas hos bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden för att stärka folkbildningens idé och dess ställning i samhället.


Studieförbunden bildades 1903, då under namnet Folkbildningsförbundet, och har sedan starten haft till uppgift att agitera för folkbildning och demokrati.